Pielęgniarstwo, studia II stopnia

Ogłoszenie dot. studentów z sem. 1

Studenci, którzy mogą być uprawnieni do zwolnienia z lektoratu na podstawie oficjalnej dokumentacji z ukończonych studiów magisterskich, proszeni są o złożenie stosownego podania wraz z kopią suplementu/ indeksu na pierwszym zjeździe (21-22.09.2019r.)  

Kierunek: pielęgniarstwo

Data aktualizacji

rozkładu  zajęć:

Pobierz semestr 1 18.10.2019
semestr 2 18.10.2019
semestr 3 18.10.2019
semestr 4 18.10.2019