Zarządzanie

Rozkład zajęć  na semestr letni w roku akademickim 2020/2021:

Kierunek: Zarządzanie Data aktualizacji
rozkładu zajęć:
semestr 2 15.04.2021
semestr 4 15.04.2021
semestr 6 15.04.2021