Studia podyplomowe Lean management – skuteczne narzędzia doskonalenia biznesu

10 września 2020
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe Lean management – skuteczne narzędzia doskonalenia biznesu

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie studentów z narzędziami doskonalenia biznesu opartymi głównie na koncepcji zarządzania lean management i ich zastosowaniu w praktyce. Zajęcia prowadzone przez znakomitych praktyków i popularyzatorów idei lean management w Polsce i za granicą

Studia podyplomowe są intensywnym kursem adresowanym do osób z wyższym wykształceniem, którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się ciągłym doskonaleniem procesów w przedsiębiorstwie. Na studia zapraszamy osoby, które planują objąć stanowisko Lean Managera w przedsiębiorstwie.

Absolwenci tych studiów będą posiadać wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o koncepcję lean management. Słuchacz podczas studiów zapoznany zostanie z takimi narzędziami koncepcji lean jak: 5S (standaryzacja pracy i wizualizacja),VSM (mapowanie strumienia wartości),TPM  (Total Productive Maintenance – kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu), SMED (Single Minute Exchange of Die – skracanie czasów przezbrojeń), Kanban, System sugestii kaizen. Analizując podczas zajęć studia przypadków i zapoznając się z praktycznym wdrożeniem lean management słuchacz pozna takie metody rozwiązywania problemów jak FMEA oraz DMAIC. Dodatkowo słuchacze zostaną zapoznani z podstawami takich koncepcji zarządzania jak: Industry 4.0 oraz TOC (Teoria Ograniczeń).

Studia trwają 2 semestry, obejmują 186 godzin dydaktycznych, z których połowa ma charakter zajęć praktycznych.

Zapraszamy na studia w Collegium Mazovia, które są szansą na dobrą pracę i rozwój osobisty.

2020_06_04_slice_1_napis2020_06_04_slice_2_zolty2020_06_04_slice_3_zielony
2020_06_04_slice_4_turkus

Bliższych informacji na temat studiów podyplomowych ich ceny oraz formy prowadzenia zajęć udziela:

 • dr Mariusz Sokołek – pod numerem telefonu: +48 603 458 090 oraz drogą elektroniczną: msokolek@mazovia.edu.pl

Zobacz także:

Program studiów (wykaz przedmiotów):

 • Podstawy finansów i zarządzania przedsiębiorstwem
 • Lean management – wprowadzenie
 • Kaizen – ciągłe doskonalenie biznesu
 • Kulturowe uwarunkowania wdrożenia koncepcji lean management
 • Kluczowe narzędzia lean management: 5S, standaryzacja pracy i wizualizacja
 • Kluczowe narzędzia lean management: VSM – mapowanie strumienia wartości
 • Kluczowe narzędzia lean management: TPM (Total Productive Maintenance – kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu), SMED (Single Minute Exchange of Die – skracanie czasów przezbrojeń)
 • Kluczowe narzędzia lean management: Kanban
 • Kluczowe narzędzia lean management: System sugestii kaizen
 • Problem Solving – Metody rozwiązywania problemów biznesowych (FMEA, DMAIC)
 • Konsultacje projektów online
 • Zarządzanie zmianą i motywowanie do ciągłego doskonalenia
 • Komunikacja w środowisku ciągłego doskonalenia
 • Lider kaizen
 • Koncepcje zarządzania wspierające doskonalenie biznesu: Teoria Ograniczeń (Theory of Constraints, TOC)
 • Koncepcje zarządzania wspierające doskonalenie biznesu: Industry 4.0
 • Gra symulacyjna online
 • Case study online (spotkanie z praktykami lean)
 • Seminarium dyplomowe

Metody i narzędzia dydaktyczne

 • wykłady z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz technik kształcenia na odległość
 • gra symulacyjna
 • rozwiązywanie zadań i poleceń
 • analiza przypadków case study

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

 • Przygotowanie projektu ciągłego doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzi poznanych podczas zajęć
 • Egzamin końcowy, polegający na obronie przygotowanego projektu i odpowiedzi na dwa wylosowane pytania z puli

Prowadzący zajęcia

Serdecznie zapraszamy!