Szkolenie zmiany w prawie pracy, ZFŚS i obowiązkach płatnika w 2020 r. i 2019 r.

27 listopada 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

6 grudnia 2019 r. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ISP Modzelewski i Wspólnicy oraz Biuro Polisy Podatkowej zapraszają na kolejne szkolenie w Siedlcach.

Tematyka szkolenia:

  1. Ulga dla młodych – zasady naliczania wynagrodzenia za pracę osób do 26. roku życia, dokumentacja, zasady stosowania, obowiązki płatnika w 2019 i w 2020 r
  2. Zmiany do kodeksu pracy – dostosowanie do RODO – problemy praktyczne
  3. Zmiany w świadectwie pracy od 04.05.2019 r. oraz 07.09.2019 r.
  4. Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z RODO oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy
  5. Zmiany w Kodeksie pracy od 07.09.2019 r. Zmiany przepisów dotyczących:
  6. Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. – problemy praktyczne po roku stosowania
  7. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia w 2020 r. – obowiązki dokumentowania, zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń od 2019 r., odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków – zmiany od 01.12.2020 r.:
  8. Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:
  9. Nowy PIT- 11 od 2020 r.
  10. Pozostałe zagadnienia

Szczegółowy program szkolenia znajdziecie Państwo na stronie https://isp-modzelewski.pl/szkolenia/siedlce-6-grudnia-2019-r/

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. (Waszyngton, The Catholic University of America) – radca prawny, czynny prawnik. Specjalista. Specjalista prawa pracy i ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych, w szczególności w zakresie delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych. W sposób zrozumiały przekazuje wiedzę i dzieli się doświadczeniem.

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-15.00 w siedzibie  COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjnej Szkole Wyższej przy ul. Sokołowskiej 161.

źródło: https://isp-modzelewski.pl/szkolenia/siedlce-6-grudnia-2019-r/
Szczegóły i zgłoszenia pod nr tel 515 095 761