Uroczystość wręczenia dyplomów na kierunku pielęgniarstwo

26 listopada 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Kolejna grupa absolwentów opuściła mury Collegium Mazovia. Uroczystości rozdania dyplomów towarzyszyła ogromna radość, satysfakcja, ale również łzy wzruszenia.

23 listopada 2018 r. w siedzibie Collegium Mazovia odbyła się uroczystość rozdania dyplomów na kierunku pielęgniarstwo. Po raz trzeci swoją graduację świętowali absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Uroczystości przewodniczyli: dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia, prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dr n. med. Ewa Czeczelewska – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Centralnym punktem uroczystości było wręczenie absolwentom studiów licencjackich upragnionych dyplomów przez Dziekana, po czym każdej z osób mgr Aneta Dmowska Pycka – Sekretarz Katedry Pielęgniarstwa z pomocą mgr Anny Bednarczyk – nauczyciela akademickiego uroczyście nałożyły czepek pielęgniarski. Z rąk Wiceprzewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach – Bernardy Machniak absolwenci otrzymali pamiątkowe emblematy pielęgniarskie. Następnie w obecności władz wydziału oraz wszystkich zgromadzonych osób absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenie, które poprowadziła dr n. med. Ewa Czeczelewska – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom studiów II stopnia, po czym uroczyście został odśpiewamy hymn pielęgniarski.

W dalszej części absolwenci kierunku pielęgniarstwo pomostowe otrzymali swoje dyplomy ukończenia studiów.

Podczas uroczystości dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia przyznała absolwentom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w działalność na rzecz uczelni dyplomy uznania za osiągnięcia pozadydaktyczne.

Dyplomy za promowanie Uczelni i kierunku pielęgniarstwo, za działalność w kole naukowym, za prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród lokalnej społeczności, za publikacje artykułów popularnonaukowych o tematyce zdrowotnej oraz badania naukowe

otrzymali:

  1. Karasińska Alicja
  2. Rucińska Marlena
  3. Przybysz Anna
  4. Sierpińska Grażyna
  5. Wojciechowska Elwira
  6. Żymuła Agnieszka

Absolwenci usłyszeli wiele ciepłych słów od zaprzyjaźnionych z Uczelnią gości. Przemawiali między innymi Anna Garucka – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Hanna Sposób – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach oraz Mirosław Leśkowicz –Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dyplomantom gratulowano edukacyjnego sukcesu, ale również życzono wytrwałości, siły i szczególnej wrażliwości w wykonywaniu trudnego i odpowiedzialnego zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Wybranym absolwentom wręczono listy gratulacyjne gwarantujące zatrudnienie w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

Zgodnie z tradycją uroczystości akademickich w programie nie mogło zabraknąć wykładu okolicznościowego. O „Rozwoju zawodowym w pielęgniarstwie” mówił Pan prof. nadzw. dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski

Jeszcze raz gratulujemy naszym absolwentom i życzymy szerokich możliwości w dalszej karierze zawodowej.

Galeria: