Uroczystość wręczenia dyplomów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

2 grudnia 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Kolejna grupa absolwentów opuściła mury Collegium Mazovia. Uroczystości rozdania dyplomów towarzyszyła ogromna radość, satysfakcja, ale również łzy wzruszenia.

29 listopada 2019 r. w siedzibie Collegium Mazovia odbyła się uroczystość rozdania dyplomów na kierunku pielęgniarstwo. Po raz czwarty swoją graduację świętowali absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Dyplomy ukończenia studiów po raz pierwszy otrzymały położne – absolwentki studiów pomostowych na kierunku położnictwo.

Uroczystości przewodniczyli: dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia, dr Mariusz Sokołek – Prorektor Collegium Mazovia, dr n. med. Ewa Czeczelewska – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz mgr Aneta Dmowska-Pycka – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Centralnym punktem uroczystości było wręczenie absolwentom studiów licencjackich upragnionych dyplomów przez Panią Dziekan, po czym każdej z osób mgr Aneta Dmowska Pycka – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa z pomocą mgr Edyty Mączarskiej – Kierownika Praktyk Studenckich uroczyście nałożyły czepek pielęgniarski. Z rąk Wiceprzewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach – Bernardy Machniak absolwenci otrzymali pamiątkowe emblematy pielęgniarskie. Następnie w obecności władz wydziału oraz wszystkich zgromadzonych osób absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenie, które poprowadziła dr n. med. Ewa Czeczelewska – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów absolwentom studiów pierwszego stopnia położnictwa oraz pielęgniarstwa pomostowego, następnie dyplomów magisterskich absolwentom studiów II stopnia, po czym uroczyście został odśpiewamy hymn pielęgniarski.

Podczas uroczystości dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia przyznała absolwentom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w działalność na rzecz uczelni dyplomy uznania za osiągnięcia pozadydaktyczne.

Dyplomy za promowanie Uczelni i kierunku pielęgniarstwo, za działalność w kole naukowym, za prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród lokalnej społeczności, za publikacje artykułów popularnonaukowych o tematyce zdrowotnej oraz badania naukowe

otrzymali:

  1. Anna Fierasiewicz
  2. Aldona Gójska
  3. Beata Grajewska
  4. Aneta Piskulak

Absolwenci usłyszeli wiele ciepłych słów od zaprzyjaźnionych z Uczelnią gości. Przemawiali między innymi Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Greta Kanownik – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia, Anna Garucka – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w SiedlcachHanna Sposób – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach.

Dyplomantom gratulowano edukacyjnego sukcesu, ale również życzono wytrwałości, siły i szczególnej wrażliwości w wykonywaniu trudnego i odpowiedzialnego zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Wybranym absolwentom wręczono listy gratulacyjne gwarantujące zatrudnienie w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

Głos zabrała również, w imieniu tegorocznych absolwentów, Pani Dominika Oknińska, która przy pomocy koleżanek pielęgniarek wręczyła kwiaty władzom Uczelni i Wydziału w podziękowaniu za wsparcie podczas edukacji i profesjonalne przygotowanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu do przyszłego zawodu pielęgniarki.

Zgodnie z tradycją uroczystości akademickich w programie nie mogło zabraknąć wykładu okolicznościowego. O ”Kompetencjach zawodowych pielęgniarek i położnych w Polsce” mówiła dr Greta Kanownik – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia.

Jeszcze raz gratulujemy naszym absolwentom i życzymy szerokich możliwości w dalszej karierze zawodowej.

Galeria: