Wspieramy Fundację Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci

12 lipca 2019
adult and child hands holiding red heart, health care love and f
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia podjęła działania mające na celu wsparcie finansowe Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci.

Celem działania Fundacji jest działalność pożytku publicznego, a przede wszystkim działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, adresowana do dzieci chorych, skierowanych do opieki hospicyjnej po przeprowadzonym leczeniu szpitalnym oraz udzielanie niezbędnej pomocy rodzinom dzieci, objętych opieką hospicjum.

Swoje zadania Fundacja, w zakresie celów statutowych, prowadzi nieodpłatnie. Realizuje je przez m.in. działania takie, jak:

  • organizacja hospicyjnej, niestacjonarnej, domowej pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej i socjalnej dla chorych dzieci, w tym z udziałem wolontariatu;
  • organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej i duszpasterskiej dla rodzin chorych dzieci oraz dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka;
  • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji hospicjów, przeznaczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zapraszamy wszystkich, którym bliski jest los chorych dzieci, a którzy pojawią się w murach uczelni, do wsparcia Fundacji.

W tym celu w Dziekanacie uczelni, Biurze Rektora i Bibliotece znajdują się puszki należące do Fundacji, do których można wrzucić datek. Jesteśmy niezwykle solidarni we wspieraniu wszystkich potrzebujących – wiele razy pokazały to duże akcje społeczne. Wiemy, że każdy grosz się liczy.

Drogi Studencie, absolwencie, pracowniku i gościu Uczelni – zapraszamy.

źródło: http://www.hospicjumsiedlce.pl