Wspomnienia trwają przez całe życie.

1 listopada 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W jesienną nostalgię doskonale wpisuje się jedno z ważniejszych świąt w roku – Święto Zmarłych. Czas, który bardzo często jest jedyną okazją do przemyśleń i refleksji nad własnym życiem… niestety w oparciu o zakończone już życie innych, znanych nam osób.

Biorąc pod uwagę fakt, iż „człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim” chcielibyśmy przywołać do wspomnień sylwetkę osoby, która odeszła od nas w 2018 roku i która wyraźnie zaznaczyła się w historii naszej Uczelni.

30 lipca 2018 roku pożegnaliśmy  prof. dr hab. n. med. Jerzego Stelmachów. Osobę wyjątkową, oddaną pracy zawodowej, życzliwą ludziom. Był pracownikiem Collegium Mazovia oraz wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. W przeszłości kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1988-2011). Redaktor naczelny periodyku Current Gynecologic Oncology oraz autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych. Postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z dnia 13 marca 2009 roku za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie medycyny został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dzień Wszystkich Świętych to dla Polaków również dzień pamięci narodowej. Okazja do refleksji nad przemijającą historią i potrzebą zachowania jej dla potomnych. Kultywując pamięć zmarłych osób zasłużonych dla Polski, zapalamy znicze w cmentarnych kwaterach wojskowych, na grobach powstańców, na bezimiennych mogiłach żołnierskich, w miejscach straceń, a także przy tablicach pamiątkowych poświęconych pamięci poległych w czasie wojen. Mają to być ziemskie symbole nieprzemijającej pamięci i wiary w to, że nie wszystko umiera.