XXII Inauguracja Roku Akademickiego za nami!

19 października 2020
2020_10_19_stater_poinauguracyjny3
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

XXII Inauguracja Roku Akademickiego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej – relacja.

W dniu 17 października br. odbyła się uroczysta Inauguracja XXII Roku Akademickiego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej.

Zgodnie z rekomendacjami MNiSW dotyczącymi organizacji kształcenia w nowym roku akademickim ta ważna dla naszej społeczności akademickiej uroczystość została zorganizowana w formie hybrydowej.

W trybie stacjonarnym, w zmniejszonym składzie i z zachowaniem reguł sanitarnych odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021, w której wzięli udział przedstawiciele organów uczelni oraz immatrykulowani studenci.

Studenci i pozostali pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście  mieli możliwość uczestniczenia w Inauguracji online.

XXII Inaugurację Roku Akademickiego uroczyście otworzyła JM Rektor dr Bożena Piechowicz.

DSC_0207

 

JM Rektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że „inauguracja roku akademickiego to szczególny moment dla wszystkich członków społeczności akademickiej, tym trudniejszy w tym roku, że związany z licznymi obostrzeniami epidemiologicznymi.”

Dr Bożena Piechowicz dokonała oceny osiągnięć uczelni,  przedstawiła plany i zamierzenia na najbliższą przyszłość. Działania realizowane w poprzednim roku akademickim skupiały się przede wszystkim na kształceniu blisko tysiąca dwustu studentów na pięciu kierunkach studiów, w tym dwóch magisterskich. Z powodzeniem uczelnia realizowała kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na 7 specjalizacjach. O wysokim poziomie jakości kształcenia podyplomowego może świadczyć niemalże 100 procentowa zdawalność państwowych egzaminów zawodowych. Do sukcesów możemy zaliczyć realizację 9 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które wspierały studentów wszystkich kierunków studiów w zakresie praktycznych umiejętności poprzez dodatkowe szkolenia, staże oraz wizyty studyjne u pracodawców.

W roku 2019 odbyło się również uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych – nowoczesnej bazy dydaktycznej dla potrzeb kształcenia pielęgniarek. W roku 2020 uczelnia otrzymała dofinansowanie na realizację Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla położnych.

W nowym roku akademickim uczelnia oferuje kształcenie studentów na kierunku pielęgniarstwo w Filii w Otwocku a ofertę kształcenia w Siedlcach uzupełniła o jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia realizowane w oparciu o  profesjonalną bazę Laboratorium metod profilaktycznych fizjoterapii.

Z dniem 1 października 2020 roku Collegium Mazovia włączyła w swoje struktury Warszawską Szkołę Wyższą z siedzibą w Otwocku. Po przejęciu, w naszej Filii prowadzone są trzy kierunki studiów pierwszego stopnia: zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz pielęgniarstwo a także podyplomowe Studia Menedżerskie na poziomie MBA.

Kończąc swoje przemówienie JM Rektor skierowała słowa podziękowania  do samorządu i władz lokalnych za stwarzanie klimatu współpracy i za wspieranie działań Uczelni.

DSC_0213

„Całej społeczności akademickiej i przyjaciołom Collegium Mazovia składam na nowy rok akademicki najlepsze życzenia pomyślności, zdrowia i uśmiechu.”

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Ceremonię ślubowania przeprowadził dr Mariusz Sokołek – Prorektor Collegium Mazovia.

DSC_0222DSC_0164

„Ślubuję uroczyście, że będę trwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor studenta Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej”.

DSC_0155DSC_0231

Symboliczne dotknięcie berłem rektorskim zakończyło ceremonię immatrykulacji.

 

Dalszej części uroczystości głos zabrała przewodnicząca Parlamentu Studentów Collegium Mazovia – Pani Monika Orzełowska.

DSC_0176

 

Za specjalny wkład pracy w roku akademickim 2019/2020 w rozwój Uczelni Jej Magnificencja Rektor przyznała nagrody pracownikom naukowo – dydaktycznym Collegium Mazovia.

Nagrody otrzymali:
• prof. dr hab. Czesław Skowronek – za wzorowe i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych,
• dr Mariusz Sokołek – za szczególne zaangażowanie w realizację zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
• dr inż. Paweł Woliński – za szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną na kierunku studiów budownictwo oraz rozwój badań naukowych na Wydziale Nauk Technicznych,
• mgr Anna Bednarczyk – za szczególne zaangażowanie w tworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych oraz realizacje kształcenia praktycznego studentów na kierunku pielęgniarstwo.

Nagrody na wniosek Kanclerza Mariusza Szabłowskiego przyznane zostały także pracownikom administracyjnym rzetelnie wypełniającym swoje obowiązki.

Nagrody otrzymali:
• Anna Jońska – za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne zaangażowanie w realizację programu Erasmus+,
• Sylwia Tarkowska – za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne zaangażowanie w realizację projektu „Dni Otwarte Online w Collegium Mazovia”,
• Sebastian Klocek – za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne zaangażowanie w realizację projektu „Dni Otwarte Online w Collegium Mazovia”.

Nagrody przyznane zostały także za oddanie i długoletnią służbę na rzecz społeczności akademickiej Collegium Mazovia. Wyróżnienie Dwudziestolecia otrzymali:
• Pani Grażyna Bednarczyk
• Pani Agnieszka Długosz
• Pan Piotr Staręga
• Pani Renata Ziółkowska

 

 Tradycją uroczystości akademickich jest wykład inauguracyjny. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne w tym roku wykład inauguracyjny przeprowadzony został w formie zdalnej. Zaproszenie Pani Rektor do wygłoszenia tegorocznego wykładu przyjął prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki pt.  „Pielęgniarka zawód i misja, przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość”.

DSC_0257

 

Na zakończenie XXII Inauguracji Roku Akademickiego JM Rektor podziękowała wszystkim za udział w uroczystości.

DSC_0146 DSC_0150

 

Zapraszamy na film z Inauguracji!