Zajęcia studyjne = praktyczna wiedza

26 czerwca 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W kończącym się już semestrze letnim grupa studentów studiów magisterskich na kierunku ekonomia uczestniczyła w kolejnych wyjazdach studyjnych.

Gospodarzem zajęć był Stadler Polska Sp. z o.o. Spotkanie rozpoczęło się w sali konferencyjnej przy obecności przedstawiciela firmy, gdzie studenci pod opieką dr. Janiny Potiopy, zapoznali się ze strukturą organizacyjną i ofertą firmy.

Po krótkim wprowadzeniu grupa studentów mogła zapoznać się zasadami, jakimi kieruje się firma Stadler Polska Sp. z o.o. Plany kont, rozliczanie kosztów, ewidencja materiałów, rezerwy i przychody to tylko część z wielu zagadnień, które były przedstawione naszym studentom.

W kolejnej części grupa studentów udała się na zwiedzanie obiektów produkcyjnych w Siedlcach.

Wyjazdy studyjne to innowacyjna metoda realizacji procesu kształcenia, którą Collegium Mazovia wprowadziła na wszystkich kierunkach studiów o profilu praktycznym. Dzięki niej jeszcze bardziej łączymy naukę z praktyką.

Celem wyjazdów studyjnych jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego stosowania Podczas zajęć studenci zapoznają się:

  • ze strukturą organizacyjną jednostki, jej specyfiką, rodzajem prowadzonej działalności, procesem produkcji lub świadczonych usług.
  • zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • zasadami organizacji pracy, przenikaniem się relacji i kompetencji pracowniczych,
  • ścieżkami postępowania w kwestii obsługi klientów.

Stadler jest obecny w Polsce w czterech lokalizacjach – w Warszawie mieści się siedziba Oddziału Europa Środkowa, w Siedlcach zakład produkcyjny Stadler Polska, w Środzie Wielkopolskiej zakład Stadler Środa, a w Łodzi i Warszawie placówki utrzymania technicznego Stadler Service Polska.
Zakład produkcyjny w Siedlcach został uruchomiony w 2007 roku po tym, jak w czerwcu 2006 Stadler podpisał kontrakt na zaprojektowanie i wyprodukowanie 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT dla województw mazowieckiego i śląskiego. W zakładzie, którego powierzchnia produkcyjna i magazynowa wynosi łącznie 27 000 m2, zatrudnionych jest aktualnie ponad 1000 osób.

Bardzo dziękujemy dyrekcji Stadler Polska Sp. z o.o. za życzliwe przyjęcie i pomoc w realizacji praktycznego procesu kształcenia naszych studentów.

Galeria: