Zarządzanie – Dobra komunikacja i zgrany zespół

20 lutego 2021
2021_02_17_dobra_komunikacja
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Dobra komunikacja i zgrany zespół – bezcenne wartości efektywnej pracy.W podręczniku do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej pada stwierdzenie, że najlepszą formą uniknięcia bądź rozwiązania konfliktu jest rozmowa (wsparcie dzieci w nauce zdalnej czasami przypomina takie pożyteczne kwestie). W świecie i rzeczywistości, gdzie o konflikt nietrudno, bo zwiększony poziom stresu, napięcia i niepokoju jest wręcz wymarzonym środowiskiem aby się spór pojawił – warto o tym pamiętać.

Rozmowa, a właściwie szeroko rozumiana „komunikacja” przeżywa właśnie prawdziwą rewolucję. Wkroczyliśmy w erę sieci 5G, dzięki której uzyskujemy kosmiczną prędkość transferu danych, co sprawia, że połączenia video stają się zupełnie powszechne i naturalne. Komunikatorów wszelkiego rodzaju używamy zamiennie z pocztą elektroniczną czy telefonem. Wszystko wokół nas jest smart i online – co sprawia, że tak naprawdę jesteśmy w nieustającym kontakcie…

Jednak warto postawić pytanie czy to wszystko sprawiło, że komunikacja jest skuteczna, a pracownicy czują się bardziej doinformowani i zintegrowani?

Dla przypomnienia komunikacja jest procesem zachodzącym między nadawcą a odbiorcą informacji. Jego celem jest zamierzone poszerzenie lub zmiana świadomości. Składa się na ten proces: zakodowanie informacji przez nadawcę i przekazanie jej przez formalny lub nieformalny kanał – czyli poprzez wykorzystanie nośnika informacji. Następnie dochodzi do odbioru zakodowanej informacji, po czym niezbędne jest jej odkodowanie. Aby proces się zakończył zgodnie z oczekiwaniem nadawcy wymagana jest jego swoista ewaluacja w postaci sprzężenia zawrotnego. Tyle w kontekście teoretyczno – akademickim, bo w praktyce wygląda to już zdecydowanie gorzej…

… czyli będzie teraz o sytuacji pandemicznej? Tak, bo zagrożenie zarażeniem COVID-19 spowodowało zarówno utrudnienia w możliwości wykorzystywania (tak cennej) komunikacji niewerbalnej oraz doprowadziło do rozproszenia zespołów. To wszystko wymusiło potrzebę znalezienia sposobów i nowych form swoistej „indywidualnej komunikacji zespołowej”, która byłaby równie skuteczna i efektywna jak ta – zwykła, codzienna komunikacja między pracownikami obecnymi fizycznie w biurze. Piszę o komunikacji werbalnej jako o „cennej” z dzisiejszego punktu widzenia, bo jeszcze do niedawna na ten aspekt nie zwracaliśmy aż tak dużej uwagi. Byliśmy ze sobą, mogliśmy się spotykać – więc to oczywiste, że komunikowaliśmy się niewerbalnie. Oczywiście, na każdym szkoleniu ze skutecznej komunikacji trenerzy podkreślali istotność takich kwestii jak mowa ciała, gestykulacja i tego typu przekaźników informacji zgodnie z ideą „everything communicate” – czyli „wszystko komunikuje”. Jednak dopiero zderzenie się z wymuszonym notorycznym brakiem możliwości spotkania fizycznego z rozmówcą uświadomił, że odkodowanie informacji bez kontaktu face to face jest czasami wielce problematyczne. Mówi się w końcu, że obraz zastępuje tysiąc słów…

W kompleksowym raporcie pt. Rynek pracy po koronawirusie, opublikowanym w listopadzie 2020 roku, poprzedzonym ogólnopolskimi badaniami wykonanymi na zlecenie BIGRAM i THINKTANK przez agencję badawczą Cube Research – dużo miejsca poświęcono właśnie kwestiom komunikacji, organizacji pracy, zarządzania i motywacji w organizacji. Autorzy raportu zwrócili uwagę na kluczową rolę działów personalnych i HR w firmach, które podczas pandemii najczęściej odpowiadały za zmiany wprowadzane w firmach: „Wdrażały w organizacjach pracę zdalną świadczoną z home office, odpowiadały za efektywną komunikację w zespole i pomiędzy poszczególnymi jego członkami, dawały wsparcie oraz motywowały szczególnie tych, którzy mieli trudności z szybkim przystosowaniem się do nowych warunków pracy. Specjaliści ds. zasobów ludzkich pracy będą mieli jeszcze więcej, bo wkrótce wszystkie procesy HR – takie jak: rekrutacja, szkolenia, oceny pracownicze, wdrażanie nowych pracowników do firmy, a nawet zarządzanie kryzysowe czy procesy restrukturyzacji i zwolnień – będą świadczone online.”

Z raportu jednoznacznie wynika, że w obliczu pandemii i w kontekście pracy zdalnej największą trudnością i barierą (pomijając oczywiście dogodne warunki, czy niedobór sprzętu, słabe prędkości internetu) były problemy z komunikacją w zespole czy też brak komunikacji ze strony zarządu. Wypowiadający się na łamach raportu Tomasz Kosik Dyrektor Generalny, Emerson Process Management wyraża swoje zaskoczenie: – Analizując wyniki raportu, zastanawia mnie, dlaczego w czasach pracy zdalnej najważniejszym sposobem motywacji staje się stawianie pracownikom jasnych celów i zadań. Czyż nie powinno się tak robić na co dzień? Jeszcze bardziej dziwi, że tak wielu menedżerów dopiero teraz zaczyna myśleć o budowaniu solidnej sieci komunikacji. Przecież taką komunikację budujemy w czasach spokoju, a gdy następuje czas walki o przetrwanie posługujemy się nią w sposób automatyczny i naturalny. Wtedy wszyscy pracownicy są dobrze poinformowani o planach firmy i wiedzą co robić niezależnie od sytuacji.

Całość artykułu Pawła Trojanowskiego, Kierownika Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Siedlcach można przeczytać TUTAJ.

Źródła:

https://www.pulshr.pl/wiadomosci/,77890.html

https://bigram.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport-Rynek-pracy-po-koronawirusie-1.pdf

https://pracowniagier.com/zgrany-urzad-nowy-miedzynarodowy-3-letni-projekt-pracowni-gier/