Grupa docelowa

  1. Studenci kierunku pielęgniarstwo 105 osób,
  2. Studenci kierunku budownictwo 48 osób,
  3. Studenci kierunku Ekonomia 48 osób,
  4. Studenci kierunku Finanse i rachunkowość 48 osób.
  5. Pracownicy naukowo – dydaktyczni Collegium Mazovia 12 osób
  6. Kadra zarządcza i administracyjna Uczelni 13 osób.

2018_10_19_zestawienie_znakow1