21 czerwca – Dniem Przedsiębiorcy

21 czerwca 2016
2016_06_21_stater_dzien_przedsiebiorczosci2
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Uchwałą z dnia 9 czerwca 2016 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił dzień 21 czerwca – Dniem Przedsiębiorcy, uznając tym samym znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

Władze Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim przedsiębiorcom, w szczególności tym, którzy aktywnie włączyli się w nasz model kształcenia praktycznego. Cała społeczność akademicka przesyła wyrazy wdzięczności wraz z życzeniami jak najlepszych wyników w pracy zawodowej.

 

Poniżej zamieszczamy oficjalną informację prasową przesłaną przez Wschodnią Izbę Gospodarczą w Siedlcach:

W lipcu 2014 roku, na wniosek Zespołu ds. powołania Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy, Andrzej Arendarski Prezes KIG zwrócił się do Wicemarszałka Sejmu RP z wnioskiem o powołanie Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy. Po długim okresie oczekiwania, przy wsparciu Pana Adama Abramowicza – Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Posła Marka Matuszewskiego, który był rzecznikiem inicjatywy przedsiębiorców, starania Zespołu w końcu zostały uwieńczone podjęciem uchwały sejmowej w przedmiotowej sprawie

„Docenienie przedsiębiorców poprzez powołanie ich święta służy wzmocnieniu w naszym społeczeństwie świadomości, iż podstawą rozwoju procesów gospodarczych jest kreatywny charakter przedsiębiorcy, który umożliwia tworzenie nie tylko nowych miejsc pracy, ale i odkrywanie perspektyw rozwoju gospodarki” – wskazuje Andrzej Arendarski. Poszerzenie wiedzy w tym zakresie przyczyni się do promowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w otoczeniu społecznym.

„Jestem przekonany, że jest to pierwszy krok w kierunku budowania zdrowych, solidnych podstaw ekonomicznych i prawnych nowoczesnego Państwa, przyjaznego przedsiębiorcy” – podkreśla Józef Bereżewski, Przewodniczący Zespołu ds. powołania Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy, który powstał w Krajowej Izby Gospodarczej w 2013 roku. „Chcielibyśmy, aby w kolejnych latach obchody Dnia Przedsiębiorcy objął swoim Patronatem Prezydent RP Andrzej Duda” – mówi Bereżewski„Planujemy zorganizowanie w całej Polsce wielu spotkań i inicjatyw charytatywnych, które służyć będą wzmocnieniu pozytywnego społecznego postrzegania przedsiębiorców”.

Źródło: Wschodnia  Izba Gospodarcza