9 stycznia 2023 r. pracujemy zdalnie!

7 stycznia 2023
2023_01_05_stater_praca_zdalna2
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Informujemy, że w dniu 09.01.2023 r. jednostki administracyjne Uczelni, pracują w godzinach od 8.00 do 16.00 w systemie pracy zdalnej.

W związku z powyższym prosimy o załatwianie wszystkich spraw w drodze mailowej lub telefonicznej. W celu usprawnienia kontaktu zamieszczamy poniżej wykaz maili oraz telefonów do poszczególnych osób i działów oraz przypominamy, że Dział Dydaktyki, a także Dział Spraw Studenckich nie pracuje w poniedziałki:

BIURO REKTORA (kancelaria ogólna uczelni):

Izabela Szostak – iszostak@mazovia.edu.pl

DZIEKANAT (studenci + sprawy stypendialne): 

Katarzyna Wiśniewska – kwisniewska@mazovia.edu.pl tel.:512 326 543

Anna Stachowicz – astachowicz@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 258

DZIAŁ DYDAKTYKI (wykładowcy):

Milena Sajna – msajna@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 298

Kargol Anna – akargol@mazovia.edu.pl tel.: 603 458 090

ADMINISTRACJA: 

Małgorzata Oleszkiewicz – moleszkiewicz@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 558

Agnieszka Tyczyńska – atyczynska@mazovia.edu.pl tel.: 508 142 692

Alan Smuniewski – asmuniewski@mazovia.edu.pl tel.: 512 284 279

Pracownik dyżurujący – Portiernia – tel.: 783 121 027

KWESTURA:

Grażyna Bednarczyk – gbednarczyk@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 272

Agnieszka Długosz – adlugosz@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 587

KADRY I PŁACE:

Andrzej Ambrożej – aambrożej@mazovia.edu.pl tel.: 783 121 073

Wioletta Wojciuk – wwojciuk@mazovia.edu.pl

INFORMATYKA:

 informatycy@mazovia.edu.pl  tel.: 512 326 516

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO:

Anna Radzikowska – aradzikowska@mazovia.edu.pl tel.: 603 458 606

PROJEKTY:

Sylwia Tokarska – stokarska@mazovia.edu.pl tel.: 783 121 505

Agnieszka Dróżka – adrozka@mazovia.edu.pl tel.: 721 800 408

Małgorzata Żuk-Ciołek – mzukciolek@mazovia.edu.pl tel.: 721 800 408

BIURO KARIER I PROMOCJI:

Sebastian Klocek – sklocek@mazovia.edu.pl tel.: 783 121 065

Anna Cielemęcka – acielemecka@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 512

BIURO RACHUNKOWE MAZOVIA: 

Magdalena Kaczyńska – mkaczynska@br.mazovia.edu.pl Tel.: 605 630 158