Biuro Karier

Biuro Karier Akademii Nauk Stosowanych Mazovia powstało w roku akademickim 2002/2003. Celem funkcjonowania jest pomoc studentom  i absolwentom Uczelni w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Pomaga też pracodawcom w poszukiwaniu odpowiednich pracowników, prowadząc selekcję kandydatów na określone przez pracodawcę stanowiska pracy. Celem tych działań jest nie tylko skojarzenie studentów z ich przyszłymi pracodawcami, ale także promocja Uczelni i zbliżenie środowiska akademickiego Akademii Mazovia z rynkiem pracy.

Biuro Karier współpracuje z uczelnianymi zespołami projektowymi realizującymi projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarach budowania relacji na linii Akademii Mazovia – student – absolwent – organizacje otoczenia gospodarczego.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem!

Sebastian Klocek
Kierownik Działu Biura Karier i Promocji
pokój A1-028
tel. 25 633-30-32 w. 88
kom. 783 121 065
sklocek@mazovia.edu.pl

Anna Cielemęcka
Młodszy specjalista ds. promocji
pokój A1-028
tel. 25 633-30-32 w. 88
kom. 512 326 512
acielemecka@mazovia.edu.pl