„Aktywny samorząd” – dofinansowania m.in. dla studentów

3 marca 2021
2021_02_26_starter_wzorzec_nowy
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że przystąpiło do realizacji programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym bądź umiarkowanym stopnień niepełnosprawności, zamieszkujących teren Powiatu  Siedleckiego.

Jakie formy wsparcia obejmuje? W obszarze dotyczącym studentów będzie to MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dawny Student II).

Program obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, w tym:

  • opłatę za naukę (czesne),
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Więcej informacji na mopr.siedlce.pl

Plakat 2021 AS dla Studentów-1