Badania naukowe

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia prowadzi aktywną działalność naukową. Znajduje ona odzwierciedlenie między innymi w organizacji licznych konferencji i seminariów z udziałem reprezentantów środowisk naukowych, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców.

Wyrazem naukowego zaangażowania Uczelni jest również prowadzona działalność wydawnicza mającą na celu propagowanie nauki, poprzez publikację podręczników, skryptów, zeszytów naukowych oraz materiałów pokonferencyjnych.