Badania naukowe

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia prowadzi aktywną działalność naukową. Znajduje ona odzwierciedlenie między innymi w organizacji  konferencji i seminariów z udziałem reprezentantów środowisk naukowych, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców.