Konferencje

KONFERENCJE NAUKOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ AKADEMIĘ NAUK STOSOWANYCH MAZOVIA

 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Praktyczna „Rozwój Księgowości, Audytu i Podatków w Warunkach Innowacyjnej Transformacji Systemów Społeczno-Gospodarczych” W dniu 30 listopada 2023 roku odbyła się konferencja online. Organizatorem tego prestiżowego wydarzenia był Centralny Ukraiński Narodowy Uniwersytet Techniczny. Konferencja stanowiła forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Wydarzenie to przyczyniło się do poszerzenia horyzontów naukowych i praktycznych dla wszystkich uczestników.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PIELĘGNIARSTWO W OBLICZU KONFLIKTÓW I KATASTROF” W dniu 26 października 2023 r. odbyła się konferencja, która była prowadzona w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Organizatorami tego wydarzenia byli: Akademia Nauk Stosowanych Mazovia (Polska), Narodowy Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu (Ukraina), Uniwersytet MacEwan (Kanada), Ukraińskie Centrum Zasobów i Rozwoju (Kanada). Konferencja była prowadzona w formie on-line na platformie MS Teams.
 • XXV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach W dniach 19-21 października 2023 roku odbył się XXV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. Za organizację tego wyjątkowego dnia odpowiadali: Uniwersytet w Siedlcach, Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach oraz Akademia Nauk Stosowanych Mazovia.
 • „Ku trzeźwości Narodu – wezwani do działania. Odpowiedzialność samorządu lokalnego.”  12 października 2023 roku w murach naszej uczelni odbyła się bezpłatna konferencja. Organizatorem wydarzenia była Akademia Nauk Stosowanych Mazovia, Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie i Fundacja Instytut Nowej Kultury. Konferencja skierowana była do władz miasta Otwock, przedstawicieli podmiotów leczniczych, do uczelni wyższych oraz mediów.
 • „Zatrudnienie cudzoziemców – programy, narzędzia i udogodnienia” 21 kwietnia 2023 roku w Siedlcach odbyła się konferencja, której celem było zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w Polsce dotyczącym legalnego pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Ponadto przekazanie uczestnikom informacji o zakresie zadań statutowych jak i świadczonych usług przez instytucje poszczególnych szczebli administracji państwowej, samorządowej, a także organizacji międzynarodowej jaką jest UNHCR.
 • „Profesjonalna bliskość: Jak zapewnić dobrą opiekę na końcu życia” 9 grudnia 2022 r. w murach naszej uczelni odbyła się konferencja szkoleniowa dla personelu medycznego. Współorganizatorami tego wydarzenia byli Fundacja Siedleckie Hospicjum dla Dzieci, Instytut Dobrej Śmierci oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego.
 • Konferencja „W poszukiwaniu eduMocji, czyli pewnego razu w szkole” 29 listopada 2022 roku, w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2, w godzinach 11.00-14.00 odbyła się konferencja, której celem było przedstawienie możliwości i korzyści jakie przynosi stosowanie w edukacji nowych technologii połączonych z aktywizującymi metodami nauczania.
 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Rozwój rachunkowości, audytu i podatków w warunkach innowacyjnej transformacji systemów społeczno-gospodarczych” Dnia 17 listopada 2022 r odbyła się konferencja, której głównym organizatorem był Centralny Ukraiński Narodowy Uniwersytet Techniczny (CNTU) (Kropivnytskyi, Ukraina), a współorganizatorem był Związek Małych, Średnich i Prywatnych Przedsiębiorstw Ukrainy (Kijów, Ukraina).
 • Konferencja „Rozwój rachunkowości, audytu i podatków w innowacyjnej transformacji systemów społeczno-gospodarczych”  17 grudnia 2021 odbyła się IX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja organizowana przez Centralnoukraiński Narodowy Uniwersytet Techniczny oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, w której wzięli czynny udział wykładowcy naszej Uczelni. Podczas konferencji można było usłyszeć ciekawe dyskusje oraz wymianę myśli pomiędzy naukowcami, którzy zajmują się rachunkowością w praktyce, w organizacjach i zarządach oraz instytucjach państwowych, a także są wykładowcami w poszczególnych krajach.
 • Międzynarodowa Konferencja „Nowe pokolenie pielęgniarek: osiągnięcia i innowacje w pielęgniarstwie” Celem konferencji, która odbyła się w dniach 25 i 26 listopada 2021 r. w formacie online było zaprezentowanie osiągnięć i sukcesów w dziedzinie pielęgniarstwa. Zaznaczenie roli pielęgniarstwa dla teraźniejszego i przyszłego świata. Zwrócenie uwagi na potrzebę podejmowania działalności badawczej i rozwoju w dziedzinie pielęgniarstwa oraz większego wpływu pielęgniarek na dzisiejszą medycynę. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Narodowy Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu, Ukraina; Ukraińskie Centrum Zasobów i Rozwoju; Uniwersytet MacEwan, Edmonton, Kanada; Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Uniwersytet Alberta, Edmonton, Kanada.

 • „Aktualne problemy i perspektywy rozwoju stosunków społecznych i pracy w gospodarce cyfrowej” W dniach 9-10 września 2021 r. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, której organizatorem był Połtawski Uniwersytet Ekonomii i Handlu, który świętował w tych dniach podwójny jubileusz, 60-lecia Połtawskiego Uniwersytetu Ekonomiki i Handlu, oraz 15-lecia Katedry zarządzania personelem, ekonomii pracy i teorii ekonomii.
 • Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Rola pielęgniarki i położnej w przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym”  25 maja 2021 r. odbyła się konferencja, której celem było zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych przez studenckie koła naukowe oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku pielęgniarstwa i położnictwo. Podjęta inicjatywa miała na celu potwierdzenie znaczenia działalności naukowej studentów dla teraźniejszego i przyszłego świata. Ma stanowić zachętę dla kolejnych pokoleń do aktywności badawczej i kreowania praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych.

 • „Badania naukowe studentów w trosce o teraźniejszość i przyszłość” 22 kwietnia 2021 r. odbyła się X Ogólnopolska Studencka  Konferencja Naukowa (on-line). Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych przez studenckie koła naukowe oraz studentów niezrzeszonych. Podjęta inicjatywa miała na celu potwierdzenie znaczenia działalności naukowej studentów dla teraźniejszego i przyszłego świata. Miało to stanowić zachętę dla kolejnych pokoleń do aktywności badawczej i kreowania praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych.
 • Konferencja „Księgowość, podatki i kontrola w zarządzaniu”  Dnia 14 kwietnia 2021 r. odbyła się І Międzynarodowa naukowa i praktyczna konferencja online dla kandydatów na studia wyższe i studentów. Organizatorem konferencji był Centralny Ukraiński Narodowy Uniwersytet Techniczny – ukraińska techniczna szkoła wyższa w Kropywnyckim.
 • „Życie na pograniczu światów – powrót z cyberprzestrzeni”  W dniach 15-17 października 2020 roku odbył się XXII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. W tegorocznej edycji Festiwalu Collegium Mazovia zaprezentowała dwa wybrane filmy, zrealizowane w ramach autorskiego projektu Ekologia konstruktywnie – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych. Naszym celem było skierowanie Państwa uwagi na zagadnienie świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych.
 • Konferencja – „Mazowiecki Rynek Pracy – Wiedzieć więcej – działać lepiej III” W listopadzie 2019 roku odbyła się Konferencja pt.: „MAZOWIECKI RYNEK PRACY 2019 – Wiedzieć więcej – działać lepiej III – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO – SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI”. Konferencja miała charakter wykładowo – szkoleniowy, formuła taka zdecydowanie sprzyjała dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami, a także zdobywaniu nowych kompetencji.
 • „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!” W dniach 17-20 października 2019 roku odbył się XXI Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. W tegorocznej edycji Festiwalu Collegium Mazovia zorganizowała jedno seminarium  zatytułowane „Promocja zdrowia”.
 • „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym” W dniach 11 – 12 października 2019 roku w Janowie Podlaskim odbyła się V Jubileuszowa Krajowa Konferencja Naukowa. Konferencja skierowana była do pracowników naukowo-dydaktycznych kultury fizycznej, ochrony zdrowia, dietetyków oraz osób zajmujących się turystyką zdrowotną.
 • Razem dla zdrowia W dniu 24.01.2019 r. odbyła się konferencja poświęcona roli samorządu lokalnego w opiece zdrowotnej specjalnie dedykowane roli samorządu w opiece zdrowotnej Konferencja została zorganizowana przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. przy współudziale Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, Instytutu Ochrony Zdrowia, Wschodniej Izby Gospodarczej oraz Fundacji Świętych Joachima i Anny.
 • „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!”  W dniach 18-20 października 2018 roku odbył się XX Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. W tegorocznej edycji Festiwalu Collegium Mazovia zorganizowała trzy seminaria  zatytułowane „Wzmacnianie murów, słupów, nadproży”,  „Od kontraktu do odbioru obiektu budowlanego” oraz „Analityczno-punktowa metoda wartościowania pracy”.
 • „Transplantacja szansą na nowe życie” W dniu 9 maja 2018 r. wzięliśmy udział w bardzo interesującej konferencji. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął senator RP Waldemar Kraska, chirurg i członek Komisji Zdrowia. Konferencja umożliwiła nam m.in. poznanie sylwetki prof. Zbigniewa Religi i Jego zasług dla polskiej transplantologii.
 • Konferencja „Zdrowie dla wszystkich”, 6 kwietnia 2018 r., konferencja współorganizowana  wspólnie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Naszą Uczelnię reprezentowała Pani rektor dr Bożena Piechowicz, dr Jolanta Golach, studenci oraz Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa.
 • „Mazowiecki Rynek Pracy – Wiedzieć więcej – działać lepiej II” Konferencja zorganizowana przez siedlecką Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Pałacu Ossolińskich Sterdyni, a jednym z jej efektów było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Powiatem Węgrowskim.
 • „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!” W dniach 19-22 października 2017 roku odbył się XIX Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. W tegorocznej edycji Festiwalu Collegium Mazovia zorganizowała dwa seminaria szkoleniowe zatytułowane „Mechanika budowli” oraz ,,Farmakologia kliniczna”.
 • IV Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, 15 – 16 września 2017 roku, Janów Podlaski. Organizatorami konferencji byli: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Honorowy Patronat nad Konferencją objął prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego.
 •  V Konferencja Szkoleniowa pt „Człowiek w zdrowiu i chorobie – wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”,  14 września 2017 r. Organizatorami konferencji byli: Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej oraz Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o.. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 • Konferencja inaugurująca powstanie Siedleckiego Forum Rynku Pracy Odbyła się ona 23 listopada 2016 w Zajeździe „Chodowiak”. Organizatorem spotkania i pomysłodawcą utworzenia Forum był Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, władze Miasta Siedlce, rektorzy siedleckich uczelni, dyrektorzy szkół oraz przedsiębiorcy.
 • „Wiedzieć więcej – działać lepiej!” Przedsięwzięcie, które odbyło się w dniach 9-10 listopada 2016 r., zorganizowała siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Prezentowane treści skłaniały uczestników spotkania do żywej dyskusji, wymiany doświadczeń i poglądów na temat aktualnej sytuacji na regionalnym rynku pracy.
 • Konferencja Naukowa pt. „Wiedza i praktyka w ochronie i promocji zdrowia”, 20-21 października 2016 r.  Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej w Sosnowcu, Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
 • „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!”. W dniu 21 października 2016 roku odbył się XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. W tegorocznej edycji Festiwalu Collegium Mazovia zorganizowała seminarium szkoleniowe zatytułowane „Nauka na rzecz bezpieczeństwa pracy”.
 • „CZŁOWIEK W ZDROWIU I W CHOROBIE – WYZWANIA PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ” Konferencja naukowo – szkoleniowa była 16 września 2016 r. Konferencja organizowana przez Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. oraz Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą odbyła się po raz kolejny pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 • „Podnosimy kompetencje pielęgniarek i położnych.”  12 maja 2016 w Collegium Mazovia odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt dofinansowany ze środków UE. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele partnerów w projekcie Marcin Kulicki prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach oraz Anna Garucka – dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki. Wydział Nauk o Zdrowiu naszej uczelni reprezentowała prodziekan dr n. med. Ewa Czeczelewska.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja „Computer Algebra Systems in Teaching and Research – CASTR’2015”, 21 – 25 października 2015 roku, wspólna inicjatywa Collegium Mazovia oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!”. W dniach 15-18 października 2015 roku odbył się XVII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach.
 • III Krajowa Konferencja Naukowa „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, 25-26 września 2015 roku, zorganizowana przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, AWF w Białej Podlaskiej.
 • „Człowiek w zdrowiu i chorobie – wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej” 18 września 2015 roku w Siedlcach odbyła się III Konferencja Szkoleniowa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 • XXV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt. Uczelnia na całe życie, 21-24 czerwca 2015 roku zorganizowana przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” oraz Collegium Mazovia w ramach projektu pn. „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”, Pałac Łochów.
 • Konferencja mainstreamingowa  podsumowująca prace nad innowacyjnym modelem kształcenia ideAGORA, opracowanym przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą odbyła się 22 czerwca 2015 r. w Pałacu Łochów. Głównym celem innowacyjnego modelu kształcenia ideAGORA jest zbudowanie  aktywnej społeczności absolwentów, działającej na rzecz uczelni.
 • Konferencja naukowa p. „Zdrowie ludzi starszych” 18 października 2014 roku, panel zorganizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu w ramach XVI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.
 • Konferencja pt. ,,Pracownik na zamówienie – praktyczny model kształcenia MiST”, 26 września 2014 roku, konferencja zorganizowana w ramach projektu „Mistrz i uczeń – model kształcenia praktycznego”.
 • Seminarium  naukowe „Nowe technologie w budownictwie” (19 października 2013 r.), zorganizowane w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, z udziałem studentów i przedsiębiorców z branży budowlanej.
 • Konferencja naukowa „8th International Symposium on Classical and Celestial Mechanics” (CCMECH8), 25 – 29 września 2013 roku, Dwór w Mościbrodach.
 • VII Międzynarodowa Konferencja „Computer Algebra Systems in Teaching and Research – CASTR’2013”, 22 – 25 września 2013 roku, Dwór w Mościbrodach.
 • II Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, 13–14 września 2013 r. w Białej Podlaskiej. Organizatorami konferencji był Zakład Biologii i Anatomii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia. Konferencja była skierowana do pracowników naukowo–dydaktycznych kultury fizycznej, ochrony zdrowia, dietetyków oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką. Skupiła się ona w trzech obszarach: żywienie człowieka, aktywność fizyczna oraz promocja zdrowia.
 • „Siedlce jako miasto przyszłości”,  17 czerwca 2011 r., tematem przewodnim spotkania była przyszłość Północnej Dzielnicy Przemysłowej Siedlec, konferencję zorganizowała Collegium Mazovia.
 • „Aktualne problemy zdrowia publicznego”31 maja 2011 r., Warszawa. Konferencję zorganizowała Collegium Mazovia, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
 • The Sixth International Conference entitled Computer Algebra Systems in Teaching and Research – CASTR’20112-6 lutego 2011 r. Organizatorami konferencji były dwie, siedleckie uczelnie: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.
 • „Innowacyjne projekty inżynierskie”22 stycznia 2011 r. Konferencja naukowa studentów i absolwentów informatyki , organizatorem spotkania była Katedra Informatyki Wydziału Nauk Technicznych Collegium Mazovia a pomysłodawcą dr Slavian Radev.
 • „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób żył”, 22 października 2010 r. Konferencję zorganizowała Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, spotkaniu przewodniczyli prof. dr hab. Mieczysław Szostek oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski.
 • I Forum Opieki Zdrowotnej, 8 października 2010 r. Konferencja była poświęcona aktualnym problemom podstawowej opieki zdrowotnej. Organizatorami spotkania byli: Collegium Mazovia, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o oraz Wschodnia Izba Gospodarcza w Siedlcach.
 • „Aktualne problemy zdrowia publicznego”, 29 maja 2010 r., Warszawa. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, pomysłodawczyniami konferencji były: dr Małgorzata Ankiersztejn, Dyrektor WSSE w Warszawie oraz dr Elżbieta Małkiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WSFiZ w Siedlcach.
 • „Lokalne i regionalne funkcje uczelni wyższej”, 19 października 2009 r. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach a głównym pomysłodawcą był prof. dr hab. Józef Szabłowski- współzałożyciel WSFiZ w Siedlcach oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepublicznych w latach 2000-2005.
 • „Społeczeństwo informacyjne w warunkach transformacji gospodarczej w Polsce”, 8 czerwca 2009 r. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
 • „The 5’th International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research”, 29-31 stycznia 2009 r., Mościbrody. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Akademia Podlaska.
 • II Międzynarodowa Konferencja nt. „Otoczenie globalne- szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorstwa”, 20-21 października 2008 r., Siedlce. Organizator: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Europejskie Konsorcjum Prywatnych Szkół Wyższych.
 • „Nowy wymiar controllingu i rachunkowości zarządczej szansą rozwoju Grupy Bumar10 grudnia 2008 r., Siedlce. Organizatorem spotkania była Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach we współpracy z Praktyczną Szkołą Innowacji sp. z o.o.
 • „Siedlce – wczoraj – dziś – jutro”, 12 czerwca 2007 r., Siedlce. Konferencja Naukowa Ruchu Studenckiego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Organizatorem był Wydział Ekonomii i Zarządzania WSFiZ.
 • „The 4’th International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research”, 31 stycznia – 3 lutego 2007 r., Siedlce. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz Akademia Podlaska.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Produkt regionalny a innowacyjność i przedsiębiorczość podmiotów w warunkach nowej gospodarki”, 20-21 listopada 2006 r., Mościbrody. Konferencję zorganizował Wydział Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
 • I Konferencja Naukowa z cyklu: „Rozwój przedsiębiorczości w świetle teorii ekonomii i doświadczeń gospodarczych” na temat: „Rozwój przedsiębiorczości w latach 2000-2013 na przykładzie ziemi siedleckiej”, 12-13 czerwca 2006 r., Siedlce. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
 • „Informacja przestrzenna warunkiem rozwoju samorządów lokalnych”, 20 czerwca 2003 r., Siedlce. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
 • „Finanse Lokalne 2002″, 12 lutego 2002r., Chlewiska. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Starostwo Powiatowe w Siedlcach.
 • „Procedury podejmowania rozstrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym”, 26-27 lutego 2001r., Białystok. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach przy współpracy Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Konferencja Rektorów Niepaństwowych Uczelni Zawodowych – Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” (4-6 czerwca 2000 r., Chlewiska).