Konferencje

KONFERENCJE NAUKOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ AKADEMIĘ NAUK STOSOWANYCH MAZOVIA

 • Profesjonalna bliskość: Jak zapewnić dobrą opiekę na końcu życia” 9 grudnia 2022 r. w murach naszej uczelni odbyła się konferencja szkoleniowa dla personelu medycznego. Współorganizatorami tego wydarzenia byli Fundacja Siedleckie Hospicjum dla Dzieci, Instytut Dobrej Śmierci oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego.
 • Międzynarodowa Konferencja „Nowe pokolenie pielęgniarek: osiągnięcia i innowacje w pielęgniarstwie” Celem konferencji, która odbyła się w dniach 25 i 26 listopada w formacie online było zaprezentowanie osiągnięć i sukcesów w dziedzinie pielęgniarstwa. Zaznaczenie roli pielęgniarstwa dla teraźniejszego i przyszłego świata. Zwrócenie uwagi na potrzebę podejmowania działalności badawczej i rozwoju w dziedzinie pielęgniarstwa oraz większego wpływu pielęgniarek na dzisiejszą medycynę. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Narodowy Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu, Ukraina; Ukraińskie Centrum Zasobów i Rozwoju; Uniwersytet MacEwan, Edmonton, Kanada; Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Uniwersytet Alberta, Edmonton, Kanada.

 • Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Rola pielęgniarki i położnej w przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym  25 maja 2021 r. odbyła się konferencja, której celem było zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych przez studenckie koła naukowe oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku pielęgniarstwa i położnictwo. Podjęta inicjatywa miała na celu potwierdzenie znaczenia działalności naukowej studentów dla teraźniejszego i przyszłego świata. Ma stanowić zachętę dla kolejnych pokoleń do aktywności badawczej i kreowania praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych.

 • „Życie na pograniczu światów – powrót z cyberprzestrzeni”  W dniach 15-17 października 2020 roku odbył się XXII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. W tegorocznej edycji Festiwalu Collegium Mazovia zaprezentowała dwa wybrane filmy, zrealizowane w ramach autorskiego projektu Ekologia konstruktywnie – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych. Naszym celem było skierowanie Państwa uwagi na zagadnienie świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych.
 • Konferencja – „Mazowiecki Rynek Pracy – Wiedzieć więcej – działać lepiej III”! W listopadzie 2019 roku odbyła się Konferencja pt.: „MAZOWIECKI RYNEK PRACY 2019 – Wiedzieć więcej – działać lepiej III – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO – SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI”. Konferencja miała charakter wykładowo – szkoleniowy, formuła taka zdecydowanie sprzyjała dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami, a także zdobywaniu nowych kompetencji.
 • „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!”  W dniach 17-20 października 2019 roku odbył się XXI Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. W tegorocznej edycji Festiwalu Collegium Mazovia zorganizowała jedno seminarium  zatytułowane „Promocja zdrowia”.
 • Razem dla zdrowia W dniu 24.01.2019 r. odbyła się konferencja poświęcona roli samorządu lokalnego w opiece zdrowotnej specjalnie dedykowane roli samorządu w opiece zdrowotnej Konferencja została zorganizowana przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. przy współudziale Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, Instytutu Ochrony Zdrowia, Wschodniej Izby Gospodarczej oraz Fundacji Świętych Joachima i Anny.
 • „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!”  W dniach 19-20 października 2018 roku odbył się XX Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. W tegorocznej edycji Festiwalu Collegium Mazovia zorganizowała trzy seminaria  zatytułowane „Wzmacnianie murów, słupów, nadproży”,  „Od kontraktu do odbioru obiektu budowlanego” oraz „Analityczno-punktowa metoda wartościowania pracy”.
 • Konferencja „Zdrowie dla wszystkich”6 kwietnia 2018 r., konferencja współorganizowana  wspólnie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Naszą Uczelnię reprezentowała Pani rektor dr Bożena Piechowicz, dr Jolanta Golach, studenci oraz Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa.
 • „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!” W dniach 19-22 października 2017 roku odbył się XIX Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. W tegorocznej edycji Festiwalu Collegium Mazovia zorganizowała dwa seminaria szkoleniowe zatytułowane „Mechanika budowli” oraz ,,Farmakologia kliniczna”.
 • IV Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, 15 – 16 września 2017 roku, Janów Podlaski. Organizatorami konferencji byli: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Honorowy Patronat nad Konferencją objął prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego.
 •  V Konferencja Szkoleniowa pt „Człowiek w zdrowiu i chorobie – wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej” 14 września 2017 r. Organizatorami konferencji byli: Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej oraz Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o.. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 • Konferencja Naukowa pt. „Wiedza i praktyka w ochronie i promocji zdrowia”, 20-21 października 2016 r.  Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej w Sosnowcu, Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
 • W dniu 21 października 2016 roku odbył się XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach pod tytułem „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!”. W tegorocznej edycji Festiwalu Collegium Mazovia zorganizowała seminarium szkoleniowe zatytułowane „Nauka na rzecz bezpieczeństwa pracy”.
 •  Spotkanie profilaktyczno – integracyjne pod hasłem „Pielęgniarstwo wobec chorób społecznych i cywilizacyjnych”, 22 lutego 2017 r. Organizatorami przedsięwzięcia było: Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa Collegium Mazovia oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad uroczystością sprawowały: dr n. hum. Anna Jeznach – opiekun koła naukowego, mgr Hanna Sposób – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Małgorzata Mielczarek – przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa.
 • W dniu 13 maja 2017 r. w Collegium Mazovia odbyły się warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy, samo zatrudnienia i pożądanych kompetencji oraz umiejętności w zawodach przyszłości. Organizatorem wydarzenia była Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa wraz z siedlecką filią Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 • W dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Collegium Mazovia odbyły się trzecie, bezpłatne warsztaty dla osób opiekujących się chorymi pozostającymi w łóżkach. Warsztaty te odbyły się w ramach projektu „Damy radę” realizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu CM oraz Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja „Computer Algebra Systems in Teaching and Research – CASTR’2015”, 21 – 25 października 2015 roku, wspólna inicjatywa Collegium Mazovia oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Seminarium naukowe „Medycyna zapobiegawcza”, 17 października 2015 roku panel zorganizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu w ramach XVII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.
 • III Krajowa Konferencja Naukowa „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, 25-26 września 2015 roku, zorganizowana przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, AWF w Białej Podlaskiej.
 • XXV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt. Uczelnia na całe życie, 21-24 czerwca 2015 roku zorganizowana przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” oraz Collegium Mazovia w ramach projektu pn. „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”, Pałac Łochów.
 • Konferencja naukowa p. „Zdrowie ludzi starszych” 18 października 2014 roku, panel zorganizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu w ramach XVI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.
 • Konferencja pt. ,,Pracownik na zamówienie – praktyczny model kształcenia MiST”, 26 września 2014 roku, konferencja zorganizowana w ramach projektu „Mistrz i uczeń – model kształcenia praktycznego”.
 • Seminarium  naukowe „Nowe technologie w budownictwie” (19 października 2013 r.), zorganizowane w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, z udziałem studentów i przedsiębiorców z branży budowlanej.
 • Konferencja naukowa „8th International Symposium on Classical and Celestial Mechanics” (CCMECH8), 25 – 29 września 2013 roku, Dwór w Mościbrodach.
 • VII Międzynarodowa Konferencja „Computer Algebra Systems in Teaching and Research – CASTR’2013”, 22 – 25 września 2013 roku, Dwór w Mościbrodach.
 • II Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, 13–14 września 2013 r. w Białej Podlaskiej. Organizatorami konferencji był Zakład Biologii i Anatomii
  Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia. Konferencja była skierowana do pracowników naukowo–dydaktycznych kultury fizycznej, ochrony zdrowia, dietetyków oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką. Skupiła się ona w trzech obszarach: żywienie człowieka, aktywność fizyczna oraz promocja zdrowia.
 • „Siedlce jako miasto przyszłości”,  17 czerwca 2011 r., tematem przewodnim spotkania była przyszłość Północnej Dzielnicy Przemysłowej Siedlec, konferencję zorganizowała Collegium Mazovia.
 • „Aktualne problemy zdrowia publicznego”31 maja 2011 r., Warszawa. Konferencję zorganizowała Collegium Mazovia, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
 • The Sixth International Conference entitled Computer Algebra Systems in Teaching and Research – CASTR’20112-6 lutego 2011 r. Organizatorami konferencji były dwie, siedleckie uczelnie: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.
 • „Innowacyjne projekty inżynierskie”22 stycznia 2011 r. Konferencja naukowa studentów i absolwentów informatyki , organizatorem spotkania była Katedra Informatyki Wydziału Nauk Technicznych Collegium Mazovia a pomysłodawcą dr Slavian Radev.
 • „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób żył”22 października 2010 r. Konferencję zorganizowała Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, spotkaniu przewodniczyli prof. dr hab. Mieczysław Szostek oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski.
 • I Forum Opieki Zdrowotnej, 8 października 2010 r. Konferencja była poświęcona aktualnym problemom podstawowej opieki zdrowotnej. Organizatorami spotkania byli: Collegium Mazovia, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o oraz Wschodnia Izba Gospodarcza w Siedlcach.
 • „Aktualne problemy zdrowia publicznego”29 maja 2010 r., Warszawa. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, pomysłodawczyniami konferencji były: dr Małgorzata Ankiersztejn, Dyrektor WSSE w Warszawie oraz dr Elżbieta Małkiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WSFiZ w Siedlcach.
 • „Lokalne i regionalne funkcje uczelni wyższej”19 października 2009 r. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach a głównym pomysłodawcą był prof. dr hab. Józef Szabłowski- współzałożyciel WSFiZ w Siedlcach oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepublicznych w latach 2000-2005.
 • „Społeczeństwo informacyjne w warunkach transformacji gospodarczej w Polsce”8 czerwca 2009 r. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
 • „The 5’th International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research”29-31 stycznia 2009 r., Mościbrody. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Akademia Podlaska.
 • II Międzynarodowa Konferencja nt. „Otoczenie globalne- szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorstwa”20-21 października 2008 r., Siedlce. Organizator: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Europejskie Konsorcjum Prywatnych Szkół Wyższych.
 • „Nowy wymiar controllingu i rachunkowości zarządczej szansą rozwoju Grupy Bumar10 grudnia 2008 r., Siedlce. Organizatorem spotkania była Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach we współpracy z Praktyczną Szkołą Innowacji sp. z o.o.
 • „Siedlce – wczoraj – dziś – jutro”12 czerwca 2007 r., Siedlce. Konferencja Naukowa Ruchu Studenckiego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Organizatorem był Wydział Ekonomii i Zarządzania WSFiZ.
 • „The 4’th International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research”31 stycznia – 3 lutego 2007 r., Siedlce. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz Akademia Podlaska.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Produkt regionalny a innowacyjność i przedsiębiorczość podmiotów w warunkach nowej gospodarki”20-21 listopada 2006 r., Mościbrody. Konferencję zorganizował Wydział Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
 • I Konferencja Naukowa z cyklu: „Rozwój przedsiębiorczości w świetle teorii ekonomii i doświadczeń gospodarczych” na temat: „Rozwój przedsiębiorczości w latach 2000-2013 na przykładzie ziemi siedleckiej”12-13 czerwca 2006 r., Siedlce. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
 • „Informacja przestrzenna warunkiem rozwoju samorządów lokalnych”20 czerwca 2003 r., Siedlce. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
 • „Finanse Lokalne 2002″12 lutego 2002r., Chlewiska. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Starostwo Powiatowe w Siedlcach.
 • „Procedury podejmowania rozstrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym”26-27 lutego 2001r., Białystok. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach przy współpracy Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Konferencja Rektorów Niepaństwowych Uczelni Zawodowych – Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” (4-6 czerwca 2000 r., Chlewiska).