Publikacje

ekologia-konstruktywnie-rozwoj-zrownowazony-terenow-zurbanizowanych

Ekologia Konstruktywnie Rozwój Zrównoważony Terenów Zurbanizowanych
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63169-68-8
Autor: praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Szabłowskiego
Stron: 108
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży, istnieje możliwość wypożyczenia publikacji w Bibliotece Collegium Mazovia.
Zagadnienia: Zarządzanie rozwojem, kształtowanie środowiska obszarów zurbanizowanych, budowy miasta przyjaznego oraz przyszłości miast europejskich.


2016_01_14_jak_wdrazac_praktykaJak wdrażać model ideAGORA? Praktyka, Praca zbiorowa: dr Anna Jeznach, Elżbita Cała, Alicja Chróściel, Anna Kurowska, Sylwester Mendza, Urszula Paczuska, Agnieszka Przesmycka, Alicja Szabłowska.
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63169-60-2
Stron: 54
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży, istnieje możliwość wypożyczenia publikacji w Bibliotece Collegium Mazovia.
Zagadnienia: Publikacja powstała w ramach projektu pod tytułem: Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwała relację z uczelnią „ideAGORA – Absolwenci kapitałem społecznym uczelni” realizowanego przez Collegium Mazovia od listopada 2012 do października 2015 roku. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią, uwzględniającego potrzeby otoczenia gospodarczego i społecznego uczelni.


2016_01_14_jak_wspolpracowac_praktykaJak współpracować z absolwentami? Praktyka., Praca zbiorowa: Michał Hasik, Jakub Ziółkowski, Agnieszka Przesmycka
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63169-64-0
Stron: 34
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży, istnieje możliwość wypożyczenia publikacji w Bibliotece Collegium Mazovia.
Zagadnienia: Publikacja powstała w ramach projektu pod tytułem: Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwała relację z uczelnią „ideAGORA – Absolwenci kapitałem społecznym uczelni” realizowanego przez Collegium Mazovia od listopada 2012 do października 2015 roku. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią, uwzględniającego potrzeby otoczenia gospodarczego i społecznego uczelni.


Profesorskim okiem. Felietony Profesora Eugeniusza Ruśkowskiego z lat 2002-2005Autor: prof. Eugeniusz Ruśkowski
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Temida 2, Tygodnik Siedlecki
Rok wydania: 2014
ISSN: 978-83-62813-60-5
Stron: 144
Cena: 40,00 zł + 5% VAT


Aktywa Obrotowe Polskich Przedsiębiorstw
Redakcja Naukowa: Praca zbiorowa pod redakcją Czesława Skowronka.
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63169-52-7
Stron: 211
Cena: 48,85 zł + VAT
Zagadnienia:  Monografia  zawiera 14 artykułów, realizujących założenia programu badawczego pt: „Aktywa obrotowe sektora przedsiębiorstw jako podstawowy stabilizator procesów gospodarczych”.


 

Jak współpracować z absolwentami?, redakcja naukowa: Joanna Sajko-Stańczyk , Ilona Sapieżko
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63169-44-2
Stron: 84
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży, istnieje możliwość wypożyczenia publikacji w Bibliotece Collegium Mazovia.
Zagadnienia: Publikacja powstała w ramach projektu pod tytułem: Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwała relację z uczelnią „ideAGORA – Absolwenci kapitałem społecznym uczelni” realizowanego przez Collegium Mazovia od listopada 2012 do października 2015 roku. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią, uwzględniającego potrzeby otoczenia gospodarczego i społecznego uczelni.


Jak wdrażać model ideAGORA?, redakcja naukowa: Mariusz Szabłowski, Urszula Paczuska
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63169-44-2
Stron: 154
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży, istnieje możliwość wypożyczenia publikacji w Bibliotece Collegium Mazovia.
Zagadnienia: Publikacja powstała w ramach projektu pod tytułem: Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwała relację z uczelnią „ideAGORA – Absolwenci kapitałem społecznym uczelni” realizowanego przez Collegium Mazovia od listopada 2012 do października 2015 roku. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią, uwzględniającego potrzeby otoczenia gospodarczego i społecznego uczelni.


CCMECH8 8th International Symposium on Classical and Celestial Mechanics
redakcja naukowa: E.A. Grebenikov, P.S. Krasilnikov, , A. N. Prokopenya, S. Ya. Stepanov, I.I. Kosenko (Eds.)
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63169-40-4
Stron:62
Cena: 10,72 + VAT
Zagadnienia: Materiały z Międzynarodowej Konferencji CCMECH, która odbyła się w Mościbrodach w dniach 25 – 29 września  2013 r.


Computer Algebra Systems in Teaching and Research Volume IV, No 1, redakcja naukowa: dr Mirosław Jakubiak, dr Alexander N. Prokopenya (Eds.)
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2013
ISSN 2300-7397
Stron: 285
Cena: 45,94 zł + VAT
Zagadnienia: Materiały z Międzynarodowej Konferencji CASTR’2013, która odbyła się w Mościbrodach w dniach 22 – 25 września  2013 r.


Sędziowie i prokuratorzy siedleckiego okręgu sądowego w latach 1917-1950, redakcja naukowa: Witold Okniński, Danuta Sowińska
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63169-24-4
Stron: 183
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży, istnieje możliwość wypożyczenia publikacji w Bibliotece Collegium Mazovia
Zagadnienia: Publikacja jest uwiecznieniem pamięci Sędziów Sądu Okręgowego w Siedlcach. Stanowi źródło poznania życia, kultury i doświadczeń sędziów polskich okręgu siedleckiego.


Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off, redakcja naukowa: Andrzej Rabczenko, Mariusz Szabłowski
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63169-36-7
Stron: 205
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży, istnieje możliwość wypożyczenia publikacji w Bibliotece Collegium Mazovia
Zagadnienia: Publikacja powstała w ramach projektu pod tytułem Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off, realizowanego przez Collegium Mazovia od sierpnia 2011 do marca 2013 roku. Celem projektu było przekazanie pracownikom naukowym, studentom i absolwentom uczelni specyficznej wiedzy z zakresu zarządzania, dotyczącej projektowania, zakładania i prowadzenia innowacyjnych przedsiębiorstw. Taki cel ma też ta publikacja. Adresowana jest do osób interesujących się przedsiębiorczością i rozważających możliwość otwarcia własnej firmy.


Wybrane zastosowania technologii informatycznych opracowanych w ramach studenckich kół naukowych, redakcja naukowa: dr inż. Wiktor Olchowik, dr Marek Siłuszyk
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-63169-12-1
Stron: 166
Cena: 39,39 zł + 5% VAT
Zagadnienia: Monografia zawiera najlepsze prace będące wynikiem wspólnej pracy studentów zrzeszonych w kołach naukowych i nauczycieli akademickich. W publikacji przedstawiono prace studentów na temat nowatorskiego zastosowania technologii informatycznych w codziennym życiu.


Analiza i ksztaltowanie sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw, redakcja naukowa: prof. dr hab. Czesław Skowronek, dr Bożena Piechowicz
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-63169-16-9
Stron: 157
Cena: 30,50 zł + 5% VAT
Zagadnienia: Publikacja zawieera 10 artykułów, w których przedstawiono szeroką problematykę sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Podręcznik ma pełnić funkcję pomocniczą w analizie ekonomicznej i finansowej.


Classical and Celestial Mechanics, redakcja naukowa: dr inż. Leszek Gadomski, dr Pavel Krasil’nikov, dr hab. Alexander Prokopenya
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-63169-20-6
Stron: 218
Cena: 15,00 zł + 5% VAT


Kapitał ludzki władz samorządowych powiatu siedleckiego a rozwój społeczno-gospodarczy, redakcja naukowa: prof. dr hab. Jan Hybel
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-63169-00-8
Stron: 139
Cena: 19,00 zł + VAT
Zagadnienia: Publikacja pokazuje wartość kapitału ludzkiego dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Zwraca uwagę, iż zasoby niematerialne przedsiębiorstw, instytucji, organziacji stanowią kluczowy czynnik dynamicznego i zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w warunkach integracji i globalizacji gospodarki opartej na wiedzy.


Uprawa i nawożenie, redakcja naukowa: Barbara Symanowicz
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-63169-28-2
Stron: 123
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży, istnieje możliwość wypożyczenia publikacji w Bibliotece Collegium Mazovia
Zagadnienia: Tematem opracowania są podstawowe zagadnienia dotyczące technologii uprawy roli oraz nawożenia.


Podstawy ekonomii i zarządzania, redakcja naukowa: Marta Sadowy, Katarzyna Sadowy
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-930638-8-8
Stron: 153
Cena: niedostępna w sprzedaży, istnieje możliwość wypożyczenia publikacji w Bibliotece Collegium Mazovia
Zagadnienia: Tematem opracowania są podstawowe zagadnienia ekonomii i zarządzania przedstawione w perspektywie współczesnych uwarunkowań gospodarczych.


Podstawy gospodarki przestrzennej, redakcja naukowa: Katarzyna Sadowy
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok Wydania: 2011
ISBN: 978-83-930638-7-1
Stron: 120
Cena: niedostępna w sprzedaży, istnieje możliwość wypożyczenia publikacji w Bibliotece Collegium Mazovia
Zagadnienia: Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie do zagadnień gospodarki przestrzennej. Zadaniem tej dyscypliny nauk stosowanych jest realizacja przyjętych zadań polityki przestrzennej i takiego rodzaju dysponowanie przestrzenią, któe pozwoli na wprowadzenie w życie celów gospodarczych, społecznych oraz z zakresu ochrony krajobrazu i śrdowiska naturalnego.


Repetytorium z zadaniami dla uczestników Olimpiady Wiedzy Technicznej XXXI – XXXVII, redakcja naukowa: dr Marek Siłuszyk, dr Mirosław Symanowicz

Wyd.: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-930638-7-1
Stron: 330
Cena: 22,20 zł + VAT
Zagadnienia: Publikacja jest zbiorem zadań przeznaczonych dla uczestników Olimpiady Wiedzy Technicznej. Jej celem jest odpowiednie przygotowanie startującej w konkursie młodzieży do rozwiązywania technicznych łamigłówek.


Differential Equations, Dynamical Systems and Celestial Mechanics, redakcja naukowa: dr inż. Leszek Gadomski, dr Mirosław Jakubiak, dr hab. Alexander N. Prokopenya (Eds.)
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-930638-4-0
Stron: 231
Cena: 30,00 zł + VAT


„Mathematical Modeling in Physics, Civil Engineering, Economics and Finance”, redakcja naukowa: dr inż. Leszek Gadomski, dr Mirosław Jakubiak, dr hab. Alexander N. Prokopenya (Eds.)
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-930638-5-7
Stron: 300
Cena: 32,50 zł + VAT
Zagadnienia: Mazovia College Publishing House issued two monographs based the theme of the conference: “Differential Equations, Dynamical Systems and Celestial Mechanics” and “Mathematical Modeling in Physics, Civil Engineering, Economics and Finance”. These two publications deal with: application of the computer algebra systems in the theory of differential equations, celestial mechanics, stability and control of motion, modeling the galactic cosmic rays propagation, quantum computation, applications of computer algebra to studying mathematical models in civil engineering, computer algebra methods in finance and economics, computer algebra systems in education.


Zdrowie publiczne w wymiarze krajowym i lokalnym, redakcja naukowaa: dr n. med. Elżbieta Małkiewicz

Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-930638-9-5
Stron: 127
Cena: 19,00 zł + VAT
Zagadnienia: Istotę publikacji stanowi problematyka zdrowia publicznego rozpatrywana w wymiarze krajowym i regionlanym. Autorzy poszczególnych artykułów przyglądają się między innymi prowadzonej polityce zdrowotnej, chorobom zawodowym w subregionie siedleckim, a także zastanwiają się nad stomatologiczną świadomościązdrowotną społeczeństwa.


Samorząd Terytorialny, redakcja naukowa: dr Andrzej Jackiewicz, dr Artur Olechno, dr Krzysztof Prokop
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-930638-3-3
Stron: 172
Cena: 16,00 zł + VAT
Zagadnienia: Publikacja skierowana jest do studentów studiów administracyjnych pierwszego stopnia. Wyjaśnia istotę samorządu terytorialnego, porusza zagadnienia z zakresu referendum lokalnego, wyborów samorządowych, organów jednostek samorządu terytorialnego. Znaleźć tu można również problematykę dotyczącą aktów prawa miejscowego, systemu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego, a także gospodarowania mieniem samorządu oraz nadzoru nad samorządem i sądowej kontroli działalności jednostek samorządu terytorialnego. Uwieńczeniem publikacji jest zobrazowanie ustroju samorządu terytorialnego w wybranych krajach Unii Europejskiej.


Postępy transplantologii w Polsce, redakcja naukowa: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-930638-2-6
Stron: 69
Cena: 14,00 zł + VAT
Zagadnienia: Publikacja stanowi pokonferencyjne podsumowanie sesji naukowej poświęconej transplantologii, która miała miejsce 18 października 2009 r. podczas XI Festiwalu Nauki i Sztuki. Można w niej znaleźć streszczenia wykładów przeprowadzonych przez wybitnych, polskich specjalistów w dziedzinie transplantologii: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Szostka, dr n. med. Jarosława Czerwińskiego, prof. dr hab. n. med. Jacka Różańskiego i dr n. med. Adama Pakulskiego, dr hab. n. med. Macieja Kozieradzkiego, dr hab. n. med. Włodzimierza Patkowskiego i dr hab. n. med. Tadeusza Wróblewskiego oraz dr hab. n. med. Wojciecha Łebkowskiego.


Matematyka dyskretna i logika, redakcja naukowa: dr Slavian Radev
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-930638-1-9
Stron: 177
Cena: 18,00 zł + VAT
Zagadnienia: Publikacja skierowana jest do studentów kierunków ścisłych oraz wszystkich osób pragnących poznać i usystematyzować podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki dyskretnej oraz logiki.


Podstawy ekonomiki i przedsiębiorstwa komunalnego, redakcja naukowa: prof. nadzw. dr hab. Marta Sadowy
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-930638-0-2
Stron: 79
Cena: 20,00 zł + VAT
Zagadnienia: Publikacja ma na celu przedstawienie specyfiki przedsiębiorstw komunalnych i aspektów ekonomicznej strony ich działalności.


Zdrowie Publiczne Teoria i Praktyka, redakcja naukowa: dr n. med. Elżbieta Małkiewicz
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-925315-7-9
Stron: 107
Cena: 20,25 zł + VAT
Zagadnienia: Publikacja dotyczy problematyki środowiskowego zagrożenia zdrowia oraz stomatologicznej świadmości zdrowotnej.


Repetytorium z zadaniami dla uczestników Olimpiady Wiedzy Technicznej XXXI – XXXV, redakcja naukowa: dr Mirosław Symanowicz, dr Marek Siłuszyk
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-925315-6-2
Stron: 218
Cena: 25 zł + VAT
Zagadnienia: Zadania i rozwiązania do zadań oraz testy dla grup elektryczno – elektronicznej, mechaniczno – budowlanej, optymalizacji i informatyki w technice kierowne do opiekunów i uczestników Olimpiad Wiedzy Technicznej.


X-lecie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach, redakcja naukowa: prof. dr hab. Józef Szabłowski, prof. dr hab. Adam Koronowski, dr inż. Leszek Gadomski, dr Bożena Piechowicz, dr Mirosław Symanowicz, mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
Koncepcja: mgr Urszula Paczuska
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-925315-2-4
Stron: 114
Cena: 28 zł + VAT
Zagadnienia: Materiały zawarte w albumie są retrospekcją faktów, zdarzeń i okoliczności zawartych na przestrzeni dekady, w której przyszło rozwijać się i funkcjonować Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Siedlce 1999 – 2009.


Lokalne i regionalne funkcje uczelni wyższej, redakcja naukowa: prof dr hab. Józef Szabłowski
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-925315-9-3
Stron: 148
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży
Zagadnienia: Materiały z konferencji naukowej pt. „Loklane i regionalne funkcje uczelni wyższej” zorganizowanej z okazji X-lecia Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Siedlce 2009.


Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Evolution, Control and Stability of Dynamical Systems, redakcja naukowa: dr inż. Leszek Gadomski, dr Mirosław Jakubiak, dr Alexander N. Prokopenya (Eds.)
Recenzent: prof. dr hab. Yuri G. Evtushenko, prof. dr hab. Nikolai I. Yurchuk
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-925315-1-7
Stron: 241
Cena: 40,00 zł + VAT
Zagadnienia: Materiały z 5 Międzynarodowej Konferencji CASTR’2009, która odbyła się w Mościbrodach w dniach 28-31 stycznia 2009 r.


Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Mathematical Physics and Modeling in Economics, Finance and Education, redakcja naukowa: dr inż. Leszek Gadomski, dr Mirosław Jakubiak, dr Alexander N. Prokopenya (Eds.)
Recenzent: prof. dr hab. Evgeny A. Grebenikov, prof. dr hab. Nikolai A. Perestiuk
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-925315-5-5
Stron: 188
Cena: 30,00 zł + VAT
Zagadnienia: Materiały z 5 Międzynarodowej Konferencji CASTR’2009, która odbyła się w Mościbrodach w dniach 28-31 stycznia 2009 r.


Siedlce: wczoraj – dziś – jutro, redakcja naukowa: dr hab. Zenon Stachowiak, dr Andrzej Pietrych
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2008
ISBN: wydawnictwo elektroniczne
Stron: 128
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży
Zagadnienia: Materiały z konferencji naukowej Studenckich Kół Naukowych Wydziału Ekonimii i Zarządzania, Siedlce 2007.


Rozwój przedsiębiorstwa – szanse i zagrożenia, redakcja naukowa: prof. dr hab. Józef Szabłowski
Recenzent: prof. dr hab. Leszek Kupiec
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-925315-8-6
Stron: 358
Cena: 65,00 zł + VAT


Przemiany społeczno-ekonomiczne a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach „nowej gospodarki”, redakcja naukowa: Zenon Stachowiak
Recenzent: prof. dr hab. Janusz Płaczek
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-925315-4-8
Stron: 385
Cena: 40,00 zł + VAT


Logistyka a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach „nowej gospodarki”, redakcja naukowa: Zenon Stachowiak
Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław Wasylko
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-925315-0-0
Stron: 220
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży


Rozwój przedsiębiorczości w świetle badań teorii ekonomii i doświadczeń gospodarczych, prof. dr hab. Józef Szabłowski
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-915084-8-X
Stron: 408
Cena: 42,00 zł + VAT

 


Teoria i praktyka przekładu – wybrane zagadnienia (gramatyka porównawcza języka polskiego i rosyjskiego), dr Hanna U. Wadas-Woźny
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Recenzent naukowy: prof. dr hab. Wasilij J. Sienkiewicz
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-915084-7-1
Stron: 110
Cena: 5,40 zł + VAT
Zagadnienia: Książka ma służyć pomocą przy tłumaczeniach z języka polskiego na język rosyjski. Polecana dla tłumaczy języka rosyjskiego.


Polityka i prawo celne i dewizowe, Stanisław Naruszewicz, Eugeniusz Ruśkowski
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Recenzent naukowy: dr hab. Leonard Etel
Rok wydania: 2002
ISBN: 83-915084-2-0
Stron: 158
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży
Zagadnienia: Książka jest przygotowana jako materiał dydaktyczny do przedmiotu „Polityka i prawo celne i dewizowe” wykładanego w Uczelniach ekonomicznych, zarządzania i biznesu oraz do przedmiotu „Prawo celne i dewizowe”, prowadzonego na licznych wydziałach prawa i administracji.


System podatkowy – zarys wykładu, Leonard Etel
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Recenzent naukowy: prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski
Rok wydania: 2002
ISBN: 83-915084-3-9
Stron: 248
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży
Zagadnienia: Książka stanowi zwięzłe udokumentowane opracowanie zagadnień składających się na pojęcie systemu podatkowego. Podręcznik jest kierowany do studentów Uczelni o profilu prawniczym, ekonomicznym oraz biznesu i zarządzania.


Podstawy Zarządzania, Jan Fereniec
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Recenzent naukowy: prof. dr hab. Józef Szabłowski
Rok wydania: 2002
ISBN: 83-915084-4-7
Stron: 326
Cena: 16,30 zł + VAT
Zagadnienia: Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiujących przedmiot „Podstawy zarządzania” i praktyków zajmujących się zarządzaniem w przedsiębiorstwach oraz instytucjach.


Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, red. nauk. prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Recenzent naukowy: prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski
Rok wydania: 2002
ISBN: 83-915084-6-3
Stron: 107
Cena: 7,50 zł + VAT
Zagadnienia: Podręcznik przeznaczony jest dla studentów piszących prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, zarówno na studiach prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych.


Podstawy zarządzania. Przewodnik do ćwiczeń, mgr Władysław Grześkiewicz, mgr inż. Tomasz Derlatka, mgr Wioletta Woźniak
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Recenzent naukowy: prof. dr hab. Barbara Kożuch
Rok wydania: 2002
ISBN: 83-915084-5-5
Stron: 132
Cena: 8,70 zł + VAT
Zagadnienia: Książka ma służyć jako pomoc w opanowaniu materiału i wzbogaceniu wiedzy z zakresu organizacji zarządzania.


Finanse Lokalne – zarys wykładu, dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Recenzent naukowy: dr hab. Leonard Etel
Rok wydania: 2001
ISBN: 83-915084-1-2
Stron: 217
Cena: 10,00 zł + VAT
Zagadnienia: Podręcznik przedstawia koncepcje i strategie rozwoju finansów samorządu terytorialnego ( finanse lokalne ) w Polsce. Książka jest kierowana do studentów Uczelni o profilu prawniczym, ekonomicznym oraz biznesu i zarządzania, a także pracowników samorządowych.


Procedury podejmowania rozstrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym, pod red. nauk. Eugeniusza Ruśkowskiego i Haliny Święczkowskiej
Wydawnictwo: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: Białystok-Siedlce 2001
ISBN: 83-915084-0-4
Stron: 154
Cena: pozycja niedostępna w sprzedaży
Zagadnienia: Materiały z Konferencji Naukowej, która odbyła się w Białymstoku w dniach 26-27 luty 2001 r.