Wydawnictwo

Rada Redakcyjna Wydawnictw Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

Członkowie:

 • prof. dr hab. Paweł Czechowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa),
 • dr hab. Krzysztof Marasek (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa),
 • prof. dr hab. Anatolii A. Martynyuk (Kijów, Ukraina),
 • prof. dr hab. Oleksandr Oksanych (Łuck, Ukraina)
 • prof. dr hab. Czesław Skowronek (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej – Warszawa),
 • prof. dr Yuriy Stadnytskyy (Lwów, Ukraina),
 • dr inż. Andrzej Szadkowski (Eaton Corporation (emerytus)–USA),

Kierowanie Wydawnictwem Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pod względem merytorycznym powierza się Komitetowi Redakcyjnemu Wydawnictwa Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, w którego skład wchodzą:
Redaktor Naczelny:

 • prof. dr hab. Bogusław Radziszewski.

Redaktorzy naukowi serii:

 • dr Anna Jeznach,
 • dr Zygmunt Michnowski,
 • dr Janina Potiopa,

Członkowie:
dr inż. Katarzyna Sadowy, dr Ewa Stychno, dr inż. Bartosz Zegadło.
Redaktorzy językowi:

 • mgr Anna Purzycka
 • mgr Marta Kubiszyn

Sekretarz Redakcji:

 • mgr Anna Kurowska.

Działalność wydawnicza Uczelni ma na celu propagowanie nauki poprzez publikację podręczników, skryptów, zeszytów naukowych oraz materiałów z konferencji naukowych.
Nakładem Wydawnictwa Collegium Mazovia ukazały się następujące publikacje i zeszyty naukowe.

Adres Wydawnictwa Collegium Mazovia:

ul.Sokołowska 161
08-110 Siedlce
tel./fax (0-25) 633 30 32
e-mail: wydawnictwo@mazovia.edu.pl