Zeszyty naukowe

Intencją Władz Uczelni jest, aby:

I. Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia ukazywały się kwartalnie w każdym roku akademickim.
II. Zawartość każdego wydania zeszytów naukowych, powinna obejmować siedem obszarów redakcyjnych:

 • Od redakcji
 1. Artykuły i materiały, w tym działy:
 • globalistyka
 • europeistyka
 • narodowy i lokalny
 1. Miscellanea
 2. Dyskusja i polemika
 3. Recenzje i omówienia
 4. Sprawozdania
 5. Informacja o autorach publikacji

III. Spełnione zostały następujące wymagania redakcyjne i edytorskie:

 • w całym dokumencie obowiązują marginesy – górny 6 cm, dolny 5 cm, lewy i prawy po 4 cm;
 • czcionka Times New Roman, wielkość 11;
 • pojedynczy odstęp między wierszami;
 • wcięcie dla pierwszego wiersza akapitu – 0,5 cm; tekst wyjustowany;
 • tytuły rozdziałów powinny być wyrównane do lewej strony, pisane czcionką Times New Roman, wielkość 13, czcionka pogrubiona ( podrozdziały czcionka pogrubiona 12 pt);
 • rysunki, zdjęcia i tabele należy wstawić w tekst. Mogą być one umieszczone w układzie pionowym lub poziomym. Należy odwoływać się do nich w tekście np. (rys. 1).
 • jeżeli w treści rozdziału znajduje się tabela, to jej opis powinien być na górze tabeli, wyrównanie podpisu do środka. Akapit tekstu znajdującego się bezpośrednio pod tabelą, powinien mieć odstęp przed 6 pt, po 0 pt;
 • jeżeli w treści rozdziału znajduje się rysunek lub wykres, to powinien być on wyśrodkowany, wstawiony równo z tekstem, akapit – odstęp przed 6 pt, po 6 pt, podpis pod rysunkiem wyśrodkowany. Rysunki i wykresy należy traktować równorzędnie opisując je kolejnymi cyframi arabskimi. Należy używać tylko odcieni szarości;
 • jeżeli w treści rozdziału znajduje się wzór, to powinien być on wyśrodkowany, akapit – odstęp przed 6 pt, po 6 pt, numer równania – wyrównany do prawego marginesu;
 • tabele, rysunki i wzory powinny mieć numerację ciągłą w całym tekście;

do bibliografii podanej na końcu rozdziału, należy odwoływać się poprzez podanie odpowiedniego numeru danej pozycji bibliograficznej np. [1].

Wzór szablonu wydawniczego zeszytów naukowych Collegium Mazovia

Wzór oświadczenia autora lub autora głównego o odpowiedzialności za treść publikacji

Wzór oświadczenia autorów o wkładzie w powstanie publikacji w przypadku pracy zbiorowej

 

Władze Uczelni zapraszają wszystkich nauczycieli akademickich oraz studentów do zamieszczania swoich publikacji w „Zeszytach naukowych Collegium Mazovia”.

Zeszyty naukowe, Collegium Mazovia, Nauki społeczne
Tytuł: Zeszyty Naukowe nr 1(11)/2013 NAUKI SPOŁECZNE
Recenzenci: dr hab. prof. SGH Zdzisław Leszczyński
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Bogusław Radziszewski
Redakcja naukowa: dr  Anna Jeznach, dr Janina Potiopa, dr Zygmunt Michnowski
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2013
ISSN: 2353-8767
Stron: 119
Cena: 52,93 zł + 5% VAT


 

Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia, PielęgniarstwoTytuł: Zeszyty Naukowe nr 1(1)/2012 PIELĘGNIARSTWO
Recenzenci: prof. dr hab. Longin Marianowski, dr n. biol. Hanna Mańkowska-Pliszka
Redakcja naukowa: dr n. hum. Anna Jeznach, mgr Aneta Dmowska-Pycka
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2012
ISSN: 2353-5539
Stron: 138
Cena: 42,85 zł + 5% VAT


Zeszysty naukowe Collegium Mazovia, PielęgniarstwoTytuł: Zeszyty Naukowe nr 1(1)/2011 PIELĘGNIARSTWO
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, dr n. hum. Anna Jeznach
Redakcja naukowa: dr n. hum. Anna Jeznach, mgr Aneta Dmowska-Pycka
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2011
ISSN: 2353-5539
Stron: 95
Cena: 33,32 zł + 5% VAT


Tytuł: Zeszyty Naukowe nr 1(9)/2011 Ekonomia
Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Sochacka – Krysiak, prof. dr hab. Witold Rakowski
Redakcja naukowa: Marta Sadowy, Dariusz stopa, Anna Kurowska, Tomasz Derlatka, Jadwiga Marchel, Marta Sadowy, Jakub Ziółkowski, Stanisław Dymura, Andrzej Błaszczak, Helena Rębacz, Janina Potiopa, Bożena Piechowicz
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2011
ISSN: 1733-3768
Stron: 149


Tytuł: Zeszyty Naukowe nr 1(1)/2010 PIELĘGNIARSTWO
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Szostek, dr n. med. Ewa Czeczelweska, dr n. hum. Anna Jeznach
Redakcja naukowa: dr Anna Jeznach, mgr Aneta Dmowska-Pycka
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2010
ISSN: 1733-3768
Stron: 125
Cena: 18,75 zł + 5% VAT


Tytuł: Zeszyty Naukowe nr 1(8)/2010 EKONOMIA
Recenzent: prof. dr hab. Jan Konstanty Szczepański
Komitet redakcyjny: dr Janina Potiopa – redaktor naczelny, mgt inż. Tomasz Derlatka – sekretarz redakcji
Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania: 2010
ISSN: 1733-3768
Stron: 116
Cena: 18,75 zł + 5% VAT


Tytuł: Zeszyty Naukowe nr 1(7)/2009
Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław  Leszczyński, dr hab. prof. Adam Koronowski
Redaktor naukowy: prof. dr hab. Czesław Skowronek
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2009
ISSN: 1733-3768
Stron: 150
Cena: 15,00 zł + 5% VAT


Tytuł: Zeszyty Naukowe nr 2(6)/2008
Recenzent: prof. dr hab. Jan Szczepański
Redaktor naukowy: dr Bożena Piechowicz
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2008
ISSN: 1733-3768
Stron: 108
Cena: 15,00 zł + 5% VAT


Tytuł: Zeszyty Naukowe nr 1(5)/2008
Recenzent: prof. nzw. dr hab. Marek Cisek
Redaktor naukowy: dr Janina Potiopa
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Rok wydania: 2008
ISSN: 1733-3768
Stron: 74
Cena: 15,00 zł + 5% VAT


Tytuł: Zeszyty Naukowe nr 1(4)/2007
Autor: Zespół redakcyjny pod red. mgr Anny Kurowskiej
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Recenzent: prof. dr hab. Józef Szabłowski
Redaktor naukowy: dr Janina Potiopa
Rok wydania: 2007
ISSN: 1733-3768
Stron: 100
Cena: 15,00 zł + 5% VAT


Tytuł: Zeszyty Naukowe nr 1(3)/2006
Autor: Zespół redakcyjny pod red. mgr Anny Kurowskiej
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Recenzent naukowy: prof. dr hab. Marian Podstawka
Rok wydania: 2006
ISSN: 1733-3768
Stron: 217
Cena: 15,00 zł + 5% VAT


Tytuł: Zeszyty Naukowe nr 1(2)/2005
Autor: Zespół redakcyjny pod red. mgr Anny Kurowskiej
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Redakcja naukowa oraz wybór tekstów: dr hab. prof. Zenon Stachowiak
Rok wydania: 2005
ISSN: 1733-3768
Stron: 284
Cena: 15,00 zł + 5% VAT


Tytuł: Zeszyty Naukowe nr 1/2004
Autor: Praca zbiorowa
Wydawca: WSFiZ w Siedlcach
Recenzent naukowy: prof. dr hab. Marian Podstawka
Rok wydania: 2004
ISSN: 1733-3768
Stron: 277
Cena: 15,00 zł + 5% VAT