Beata Całka o programie Erasmus +

25 maja 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Wywiad z dr inż. Beatą Całką wykładowcą na kierunku Budownictwo w Collegium Mazovia.

Dlaczego zainteresowała się Pani wyjazdem szkoleniowym w ramach Programu Erasmus +?

Będąc nauczycielem akademickim na kierunku Budownictwo na uczelni Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach dowiedziałam się, że jest możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus +. W ramach projektów naukowych współpracuję z uczelniami zagranicznymi, odbyłam również staż na uczelni Stanford w USA i wiem jakie ogromne doświadczenie zawodowe można pozyskać podczas takiego wyjazdu. Ponadto podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem każdego pracownika naukowo-dydaktycznego. Program Erasmus + daje wspaniałą możliwość podniesienia swoich kompetencji edukacyjnych, zatem zachęcam wszystkich, a w szczególności naszych studentów do uczestnictwa w tym programie.

Gdzie i w jakim celu odbyła Pani szkolenie?

Szkolenie odbyłam na Politechnice w Guardzie (IPG – Instituto Politecnico Da Guarda). Szkolenie miało na celu między innymi: zapoznanie się z organizacją i działalnością uczelni, metodyką prowadzenia zajęć i badań naukowych na Wydziale Budownictwa oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami akademickimi z tej dziedziny. Podczas wyjazdu prowadzone były także rozmowy na temat możliwości organizacji wymian studentów i wzajemnego wsparcia w procesie dydaktycznym.

Jak wykorzysta Pani wiedzę zdobytą podczas wyjazdu? Czy przywiozła pani ze sobą jakieś inspiracje?

W trakcie wyjazdu miałam możliwość poznania pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w tej samej dziedzinie, co przełożyło się na możliwość współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych. Cały czas podtrzymujemy nawiązane kontakty i mam nadzieję, że niebawem pojawią się pierwsze „owoce” współpracy w postaci np. wspólnych publikacji naukowych. Powstała również inicjatywa  utworzenia programu podwójnego dyplomu. Programy podwójnego dyplomu pozwalają studentom na uzyskanie dyplomów dwóch uczelni (Collegium Mazovia oraz Politechniki w Guardzie) w trakcie jednego toku studiów.

Czy zaskoczyło Panią coś podczas pobytu w uczelni partnerskiej?

Na Politechnice w Guardzie zaskoczyło mnie, że jest bardzo wielu studentów zagranicznych – dużo studentów z Maroka, Brazylii, ale również z Polski. Wielu wykładowców było już w Polsce na stażach i zapowiedzieli, że z chęcią przyjadą do Collegium Mazovia.

Co sądzi Pani na temat wymiany międzynarodowej?

Główną zaletą wyjazdu w ramach wymiany międzynarodowej jest poznanie języka, kultury, obyczajów oraz ludzi. Obcowanie z czymś nowym zawsze uczy, a na wymianie, otoczeni nowościami,  będziemy chłonąć wiedzę i kulturę miejsca. Myślę, że wymiana międzynarodowa to nieocenione doświadczenie, które poszerza nie tylko wiedzę, ale i nasze horyzonty.

Czy poleciłaby Pani wyjazd w ramach Programu Erasmus+ innym pracownikom i studentom Collegium Mazovia?

Bardzo polecam szkolenia w ramach programu Erasmus +. Umożliwiają  one  nabywanie  nowych  umiejętności,  rozwiązań  oraz  dobrych  praktyk.  Ich  wykorzystanie  w Collegium Mazovia  wpłynie z pewnością  na  podniesienie efektywności i jakości pracy dydaktycznej. Dodatkowo   umożliwiają   one   wymianę   doświadczeń,   nawiązanie bezpośrednich kontaktów oraz współpracy, a także  prezentowanie  naszej  Uczelni poza granicami kraju.  Podczas  wyjazdów  szkoleniowych  Erasmus+  doskonalimy  również  umiejętności komunikacyjne, językowe i poznajemy kulturę.

Czy wyjechałaby Pani po raz kolejny gdyby byłaby taka możliwość?

Jeśli tylko będzie taka możliwość, z chęcią wyjadę po raz kolejny na wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus +.

Czy wyjazd do uczelni partnerskiej sprostał Pani oczekiwaniom?

Pobyt mało tego, że spełnił moje oczekiwania – znacznie je przerósł. Wyjazd w ramach programu Erasmus + był dla mnie doskonałą okazją by doświadczyć innej kultury, zwyczajów, idei oraz poznać inny sposób postrzegania świata. Było to niezwykle cenne i wartościowe doświadczenie, które wpłynęło na wzrost moich kompetencji dydaktycznych i naukowych.

Jakie są Pani rady dla osób  wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+?

Tym którzy się zastanawiają nad wyjazdem i u których  pojawiła się chociaż najmniejsza chęć do wyjazdu, radzę pójść za „pierwszą myślą”. Będąc studentką zastanawiałam się nad wzięciem udziału w programie Erasmus +, jednak ostatecznie wyjazd nie doszedł do skutku. Cieszę się ogromnie, że teraz w końcu nadarzyła się taka okazja by jednak skorzystać z programu. W procesie wyboru Uczelni sugeruję zapoznać się z programem, ofertą uczelni i wybrać taką, której profil i program studiów najbardziej nam odpowiada. Uczelnie goszczące są bardzo pozytywnie nastawione do studentów i pracowników odwiedzających je, zatem wystarczy nasze pozytywne nastawienie, a wyjazd będzie udany i owocny.

Galeria: