Collegium Mazovia współorganizatorem XXV Konferencji Stowarzyszenia PRom

1 lipca 2015
starter-www
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniach 21-24 czerwca 2015 roku, w Pałacu Łochów, odbyła się XXV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa była współorganizatorem wydarzenia.

Konferencje Stowarzyszenia „PRom” odbywają się cyklicznie dwa razy w roku. Tym razem współorganizatorem wydarzenia była Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Jubileuszowa konferencja, pod wymownym tytułem: „Uczelnia na całe życie”, zgromadziła 150. uczestników. W większości byli to przedstawiciele polskich szkół wyższych.

W trakcie konferencji - mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski, kanclerz Collegium Mazovia – zaprezentował  innowacyjny model kształcenia „ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”, opracowany w ramach projektu nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem modelu jest zbudowanie  aktywnej społeczności absolwentów, działającej na rzecz uczelni.
Konferencja Stowarzyszenia „PRom” stanowiła doskonałą okazję do podsumowania prac nad modelem ideAGORA oraz upowszechnienia go w szerokim środowisku akademickim. Podczas pięciu warsztatów tematycznych zaprezentowane zostały innowacyjne metody kształcenia.

W związku z tym, że model stworzony został w oparciu o fińskie doświadczenia, do udziału w konferencji zaproszeni zostali goście z Finlandii. Tiina Tuulos, na przykładzie Design Factory Aalto University zaprezentowała model efektywnej kooperacji pomiędzy nauką a biznesem. Natomiast Partner Projektu Arto Kaunonen z Capful Finlandia, podjął próbę nakreślenia scenariuszy przyszłości dla szkolnictwa wyższego.

Zaprezentowany podczas konferencji innowacyjny model kształcenia ideAGORA zostanie nieodpłatnie udostępniony do wdrożenia wszystkim zainteresowanym uczelniom. Szczegółowych informacji udziela: Urszula Paczuska, koordynator projektu, tel. 783 121 065, mail: upaczuska@mazovia.edu.pl

Wszystkim uczestnikom konferencji jeszcze raz dziękujemy za obecność, merytoryczny wkład w wydarzenie i bezcenną wymianę doświadczeń.

 

Zobacz także:

  1. Program konferencji
  2. Materiały konferencyjne:
Ostatnie przygotowania XXV Konferencja Stowarzyszenia "PRom" Gościł nas Pałac Łochów Uczestników konferencji przywitała dr Bożena Piechowicz, rektor Collegium Mazovia oraz Prezes Stowarzyszenia "PRom" - dr Marek Zimnak Zarząd Stowarzyszenia "PRom" - Marcin Witkowski i dr Marek Zimnak Prezes Stowarzyszenia "PRom" - dr Marek Zimnak W konferencji udział wzięło 150 osób XXV Konferencja Stowarzyszenia "PRom" XXV Konferencja Stowarzyszenia "PRom" mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski, kanclerz Collegium Mazovia Prezentacja innowacyjnego modelu kształcenia ideAGORA Agata Mikołajczak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu XXV Konferencja Stowarzyszenia "PRom" Arto Kaunonen, Capful Finlandia Prelekcja na temat "Scnariusze przyszłości szkolnictwa wyższego" Agata Bona, koordynator ds. ponadnarodowych Tiina Tuulos, Design Factory Aalto University Fińskie doświadczenia w budowaniu efektywnej kooperacji pomiędzy nauką a biznesem Urszula Paczuska, koordynator projektu ideAGORA XXV Konferencja Stowarzyszenia "PRom" Kuluarowe rozmowy XXV Konferencja Stowarzyszenia "PRom" XXV Konferencja Stowarzyszenia "PRom"