Collegium Mazovia z kolejnym projektem!

11 września 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W odpowiedzi na zmniejszającą się liczbę położnych pracujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa wdraża program rozwojowy w zakresie kształcenia studentów i absolwentów na kierunku położnictwo.

Program ukierunkowany jest na podniesienie jakości kształcenia, zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku położnictwo oraz wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów tego kierunku. Źródłem finansowania zaplanowanych działań są Fundusze Europejskie.  Projektem objęci zostaną studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo z naboru prowadzonego w roku 2018/19, oraz absolwenci tego kierunku.

Projekt przewiduje finansowanie uczelnianego programu stypendialnego o charakterze motywacyjnym. Stypendium otrzymają studenci po drugim roku kształcenia, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.  Z programu stypendialnego może skorzystać 75% studentów na danym roku kształcenia. Wysokość stypendium wynosi 800 zł za miesiąc.

Dzięki środkom z projektu możliwe będzie zastąpienie dotychczasowej zasady bezpłatnych praktyk obowiązkowych praktykami odpłatnymi. Finansowaniem objęte zostanie 1200 godzin praktyk obligatoryjnych wynikających z programu kształcenia. Wysokość stypendium wynosi 12000 zł brutto

Dodatkowo istnieje możliwość odbycia miesięcznych ponadprogramowych praktyk zawodowych w okresie wakacyjnym. Wysokość stypendium wynosi 2100 zł brutto.

W projekcie zaplanowano również finansowanie zajęć dodatkowych – warsztatów dla studentów z następującej tematyki:

  1. Prawa pacjenta,
  2. Chustonoszenie,
  3. Komunikowanie się z pacjentem międzykulturowym,
  4. Masaż Shantala

Projekt przewiduje również finansowanie specjalnych stypendiów dla absolwentów. Program rozwoju absolwenta (PRA) zakłada dofinansowanie dla najlepszych absolwentów, którzy uzyskają prawo do wykonywania zawodu oraz uzyskają zatrudnienie w wymiarze 1 etatu w placówkach medycznych na terenie kraju. Stypendium dla absolwenta będzie wypłacane przez okres 24 m-cy w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie.

W programie rozwoju absolwenta przewidziano także finansowanie kształcenia podyplomowego obejmujące:

  1. Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka dla położnych
  2. Kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran dla położnych
  3. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

Rozpoczęcie projektu już wkrótce!!!

Zobacz jak zostać studentem Collegium Mazovia

2018_05_11_rekrutacja_prokrok_012018_05_11_rekrutacja_prokrok_022018_05_11_rekrutacja_prokrok_032018_05_11_rekrutacja_prokrok_042018_05_11_rekrutacja_prokrok_05