Collegium Mazovia z nowymi uprawnieniami!

20 czerwca 2015
2015-06-13-starter
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia uzyskała nowe uprawnienia na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego.

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdził do realizacji program kształcenia szkolenia specjalizacyjnego „Pielęgniarstwo neonatologiczne” dla pielęgniarek i położonych.

Szkolenie w tym zakresie rozpocznie się już 11 lipca br.
Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i położnych. Kurs przygotowuje do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług. Ważnym zadaniem kursu jest kształtowanie umiejętności stałego rozwoju zawodowego. Podstawowym celem jest przygotowanie pielęgniarki lub położnej do sprawowania kompleksowej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru.

 

Przypomnijmy, że Collegium Mazovia z powodzeniem prowadzi już specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa: geriatrycznego, rodzinnego, chirurgicznego oraz anestezjologii i intensywnej opieki dla ponad 100 pielęgniarek, realizując zajęcia teoretyczne w oparciu o własną bazę dydaktyczną. Praktyczne aspekty kształcenia odbywają się w oparciu o porozumienia z jednostkami medycznymi w Siedlcach i regionie.

Uczelnia, poza prowadzeniem grup  w swojej siedzibie w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 161, realizuje kształcenie także w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych przy ul. Armii Krajowej 13 w Otwocku. Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami kształcenia zamiejscowego.