Doktorat w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim – informacja dla studentów

22 sierpnia 2022
2022_08_18_stater_eui1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Europejski Instytut Uniwersytecki założony w 1972 r. jest międzynarodową instytucją, zajmującą się naukami społecznymi. Instytut oferuje prestiżowe studia doktoranckie i programy badawcze.

Polska jest stroną Konwencji Ustanawiającej EIU od 2004 r.Kształcenie lub prowadzenie badań naukowych w EUI, z pełnym stypendium finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, można realizować w ramach:

 • 4-letniego programu doktoranckiego (Doctoral Programme) na 4 wydziałach: Ekonomii, Historii i Cywilizacji, Prawa oraz Nauk Politycznych i Społecznych;
 • 1-rocznego programu ekonomicznych studiów magisterskich (Master of Research in Economics)
 • 1 lub 2-letniego programu post-doktoranckiego im. Maxa Webera (The Max Weber Programme)
 • 1-rocznego programu badawczego im. im. Jeana Monneta (Jean Monnet Fellowships)

Co roku studia doktoranckie w EUI rozpoczyna ok. 120 stypendystów państw członkowskich Instytutu.

Celem studiów jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, będącej profesjonalnym opracowaniem opartym na najnowszych badaniach naukowych. Ponad 90% doktorantów kończy program sukcesem w przeciągu 4 lat. Ponad 70% kontynuuje później karierę naukową na uniwersytetach i w centrach badawczych. Pierwszy rok studiów doktoranckich obejmuje opracowanie projektu pracy badawczej (ukończenie pierwszego roku programu doktorskiego jest równoznaczne z osiągnięciem tytułu Master of Research). Drugi rok studiów obejmuje program warsztatów i seminariów
wyprofilowany pod kątem indywidualnej pracy badawczej. Trzeci rok stanowi kontynuację warsztatów i seminariów, jak również obejmuje badania terenowe i pracę indywidualną doktoranta.

Czwarty rok studiów obejmuje finalizację badań, przygotowanie kariery zawodowej, po którym następuje obrona pracy doktorskiej. Co istotne, zgodnie z art. 328 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stopień doktora nadany przez Europejski Instytut Uniwersytecki jest równoważny ze stopniem doktora.

Jednoroczne magisterskie studia ekonomiczne w EUI przygotowują do aplikowania do programu studiów doktoranckich w ramach EUI. Roczne studia magisterskie umożliwiają przygotowanie studentów do prowadzenia prac badawczych na studiach doktoranckich w EUI, pomagają w świadomym planowaniu dalszej kariery naukowej w Instytucie. Jest to również dobre wyjście dla osób, których nie interesuje praca akademicka, a które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Rząd RP jest fundatorem maksymalnie 10 stypendiów doktoranckich oraz 3 magisterskich rocznie przeznaczonych dla obywateli polskich lub rezydentów UE mieszkających na terytorium RP. Wysokość stypendium w tych programach wynosi aktualnie 1500 euro miesięcznie. Stypendyści są również objęci ubezpieczeniem medycznym oraz mogą korzystać z dodatkowych świadczeń dla członków rodziny (małżonka, dziecka).

Aktualnie w EUI studiuje 37 doktorantów z Polski.
Absolwenci EUI tworzą profesjonalną międzynarodową sieć:

 •  60% pracuje w instytucjach akademickich
 •  7% pracuje w administracji państwowej
 •  7% pracuje w kancelariach prawnych
 •  6% pracuje w organizacjach międzynarodowych
 • 30% znajduje zatrudnienie na samodzielnym stanowisku badawczym (np. full-professor)

Dlaczego EUI?

 • społeczność naukowa skoncentrowana wyłącznie na studiach doktoranckich i post- doktorskich
 • stymulujące środowisko naukowe zaangażowane w zaawansowane badania najwyższej jakości
 • jeden z największych światowych programów doktoranckich i post-doktorskich, z udziałem ponad 800 badaczy działających w ramach globalnej sieci naukowej
 • perspektywy zawodowe na uczelniach, organizacjach międzynarodowych, sektorze publicznym i prywatnym oraz NGO
 • perspektywy zawodowe w polskich uczelniach i instytucjach naukowych z możliwością aplikowania do Programu Ulam NAWA
 • światowej klasy biblioteka, Archiwa Historyczne Unii Europejskiej i znakomicie zaprojektowany kampus ułatwiające pracę badawczą
 • bogaty program seminariów, zajęć metodologicznych i kursów zaawansowanego oprogramowania komputerowego do badań jakościowych i ilościowych – podejście interdyscyplinarne
 • wspólne programy wymiany akademickiej z najważniejszymi europejskimi i północno-amerykańskimi ośrodkami naukowymi, badania zamiejscowe i terenowe finansowane przez EUI rozwój osobisty, akademicki.

 

Więcej informacji nt. studiów doktoranckich w EUI można znaleźć na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz EUI:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/europejski-instytut-uniwersytecki-we-florencji-eui#1
https://www.eui.eu/en/home