Druk 3D – nowe szkolenia w Collegium Mazovia! Zapraszamy na film.

8 listopada 2021
2021_01_20_stater_druk_3d_1_v2
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Jeżeli jesteś studentem kierunku budownictwo w Collegium Mazovia zapraszamy Cię do udziału w projekcie, którego celem jest przygotowanie do pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

BEZPŁATNY udział w projekcie daje szansę na podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oczekiwanych przez firmy z sektora nowoczesnych usług.

CO ZYSKASZ biorąc udział w projekcie?

 Bezpłatne szkolenie Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D-x 60h
 Prestiżowy międzynarodowy certyfikat w standardzie VCC potwierdzający uzyskane kwalifikacje
 Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego/coacha- stworzenie własnej, indywidualnej ścieżki kariery oraz rozwoju zawodowego
 Zdobycie umiejętności praktycznych podczas warsztatów z Ekspertami i wizyt studyjnych w polskich przedsiębiorstwach
 Wzrost wartości rynkowej dzięki nabyciu nowych kwalifikacji i kompetencji

Pierwsze szkolenia z druku 3D mamy już za sobą. Jak wyglądały?

Przedstawiamy krótką relację prowadzącego szkolenie Grzegorza Urbana, trenera druku 3D, firma Syntea.


Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Projektu:

Biuro projektu Collegium Mazovia, pokój: A1-024

tel. 25 633 30 32 wew. 22, 41 lub 44

email: projekty@mazovia.edu.pl


Programowanie i obsługiwanie procesu druku

Druk 3D to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin. Pierwotnie technologia ta miała zastosowanie przede wszystkim w przemyśle i była bardzo droga. Aktualnie drukarki 3D są obecnie nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych, ale też w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw a także coraz częściej trafiają do gospodarstw domowych. Służą przede wszystkim do prototypowania, ale też badań, testów funkcjonalnych czy niskoseryjnej produkcji elementów finalnych. Druk 3D znajduje zastosowanie w architekturze, motoryzacji, przemyśle lotniczym, w branży jubilerskiej, medycynie, ale także w budownictwie czy cukiernictwie i z całą pewnością wkrótce podbije kolejne dziedziny gospodarki.

Kwalifikacja adresowana jest do osób zainteresowanych nabyciem bądź aktualizacją umiejętności w zakresie programowania i obsługi procesu druku 3D, osób, które chcą potwierdzić kwalifikacje w zakresie posługiwania się techniką druku 3D oraz osób, które na co dzień zajmują się szeroko rozumianym projektowaniem i chcą nabyć kompetencje posługiwania się techniką druku 3D, poszerzając tym samym zakres swoich kwalifikacji.

Szkolenie będzie zakończone egzaminem, w celu uzyskania certyfikatu umiejętności.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu programowania i obsługiwania procesu druku 3D:

  • jest gotowy do samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych,
  • charakteryzuje technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D,
  • na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D przygotowuje proces wydruku obiektu,
  • korzysta z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu,
  • dobiera parametry procesu druku 3D,
  • przygotowuje drukarkę 3D do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią,
  • określa potencjalny wpływ warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu,
  • uruchamia drukarkę, monitoruje przebieg procesu druku oraz podejmuje czynności zmierzające do finalizacji tego procesu.

Więcej na temat certyfikatu VCC i egzaminu na vccsystem.eu


Więcej o projekcie: Kompleksowy program wsparcia jakości kształcenia i zarządzania Collegium Mazovia