Ekologicznie – kreatywnie – konstruktywnie

27 stycznia 2016
2016_01_26_ekologia_konstruktywnie_starter
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

26 stycznia w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej odbyły się urbanistyczne warsztaty dla dzieci. Celem zajęć było stworzenie makiety miasta przyszłości opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Uczestnikami warsztatów edukacyjnych byli uczniowie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach. Celem zajęć “edukacji przez zabawę” jest rozwijanie myślenia kreatywnego, nauka odkrywania związków przyczynowo-skutkowych, zrozumienie współzależności we współczesnym świecie, uświadomienie zagrożeń ekologicznych, ale także inspiracji płynących z natury, kreowanie wrażliwości przestrzennej z jednoczesnym wykształceniem postawy odpowiedzialności obywatelskiej i proekologicznej.

– Warsztaty miały na celu m. in. wzbudzanie świadomości przestrzennej u dzieci, budowanie wiedzy praktycznej na temat nt. architektury i urbanistyki, rozwój postaw obywatelskich, proekologicznych, promocja przedsiębiorczości społecznie odpowiedzialnej – wylicza arch. IARP Mariusz Szabłowski, koordynator projektu „Ekologia konstruktywnie”, kanclerz Collegium Mazovia. – Edukacja przez zabawę to możliwość maksymalnego wykorzystania wyobraźni, zachęcanie do indywidualnego myślenia z jednej strony, a nauka pracy zespołowa z drugiej strony. rozwój umiejętności manualnych i grafomotorycznych, pogłębienie umiejętności z zakresu technik upcyklingu – dodaje.

Warsztaty i praca z dziećmi to dbałość o przyszły zrównoważony rozwój naszych miast. Uczelnia dzięki swojemu potencjałowi jest doskonałym miejscem by zaszczepić u młodych ludzi (a więc także przyszłych decydentów) właściwe postawy oraz umiejętność holistycznego i interdyscyplinarnego myślenia i działania.

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa przy współudziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje projekt pt. „Ekologia Konstruktywnie – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych” pod patronatem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem projektu jest promowanie świadomości ekologicznej poprzez upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt Ekologia Konstruktywnie skierowany jest do przedstawicieli administracji publicznej, architektów, urbanistów, inwestorów i przedsiębiorców czyli osób, mających decydujący wpływ na kształtowanie środowiska zurbanizowanego zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Galeria: