Eliminacje Krajowe SkillsPoland 2023

30 grudnia 2022
2022_12_27_starter_skills_Poland
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Drodzy Studenci kierunku pielęgniarstwo organizatorzy Eliminacji Krajowych SkillsPoland 2023 zapraszaj do udziału w tych prestiżowych zawodach! 

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu są organizatorami Eliminacji Krajowych SkillsPoland 2023 w obszarze opieka zdrowotna.

Zwycięzca konkursu zostanie członkiem polskiej kadry na EuroSkills Gdańsk 2023 oraz zostanie objęty całorocznym programem szkoleniowym, przygotowującym do tych prestiżowych, największych zawodów umiejętności w Europie. Dodatkowo nagrodą główną w konkursie jest kilkudniowy wyjazd do Zurychu i udział w programie Employability 4 Future składającym się z wielowymiarowej ocenie kompetencyjnej oraz wsparcia coachingowego w obszarze planowania rozwoju. Wszyscy uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w szkoleniu z zakresu rozwoju kompetencji oraz planowania ścieżki rozwoju zawodowego.

Zgłoszenie kandydata należy przesłać do dnia 11 stycznia 2023 r. poprzez wypełnienie formularza:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=m3u22Uq0XUq9gInu3vy3h0mp6wjVcqRAlPKJ9XIkaoxUMERCRE83T1lBMDZTR0lVSlVRTlA0SDM0Mi4u&web=1&wdLOR=cF7134F10-9551-834D-B087-B5B948B80D95

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do uczniów, studentów oraz osób pracujących, które do 5 września 2023 r. ukończą 18 lat i nie przekroczą 25 roku życia. Każda uczelnia/szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie dyplomu ukończenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo lub opiekun medyczny lub odbywanie kształcenia na tych kierunkach. Ponadto od Kandydatów wymaga się znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Konkurencja Opieka Zdrowotna

Konkurs jest realizowany w dwóch etapach. W pierwszym (16.01.2023 r.) uczestnicy przystępują do testu wiedzy z obszaru pielęgniarstwa (on-line). Drugi etap (finał konkursu – 27-29.01.2023 r.) który zostanie przeprowadzony w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, do którego zakwalifikowanych będzie 7 najlepszych uczestników z pierwszego etapu polega na indywidualnym wykonaniu zadań konkursowych – jednego teoretycznego związanego z planowaniem opieki oraz dwóch zadań opartych na scenariuszach polegających na sprawowaniu opieki nad pacjentami w warunkach symulowanych. Wszystkie etapy konkurencji będą się odbywały w języku angielskim.

Czym jest EuroSkills?

EuroSkills to największe w Europie zawody umiejętności branżowych. Rywalizacja toczy się w ponad 50 konkurencjach w 6 obszarach. Głównymi celami przyświecającymi od ponad 70 lat idei WorldSkills jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana dobrych praktyk oraz budowanie wizerunku szkolnictwa branżowego. Zawodom towarzyszą rozmaite pokazy, występy i konferencje, a na miejsce zjeżdżają się przedstawiciele wiodących firm z całego świata, aby szukać potencjalnych pracowników i managerów.

Więcej informacji o inicjatywie WorldSkills Poland i wydarzeniu SkillsPoland 2022:

https://worldskillspoland.org.pl
Podstrona:
https://worldskillspoland.org.pl/wydarzenia/skillspoland-2022-edycja-specjalna/

Więcej informacji o inicjatywie WorldSkills Poland:
https://www.youtube.com/watch?v=WgcvZAv1cOY 
https://www.facebook.com/WorldSkillsPoland/
https://worldskillspoland.org.pl/obszary/opieka-zdrowotna-sp2022ed/?fbclid=IwAR0DXW82Nj6C5FUmkTQfQp7NmAITKRnL7Cu6H5oEfl4Pt_YKP1kMTXk-QXQ

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie Skills Poland!