Erasmus + State University of Applied Sciences w Klaipedzie

23 czerwca 2021
2021_06_23_starter_erasmus
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zapraszamy na wywiad i relację z wyjazdu wykładowcy Collegium Mazovia do Kłajpedy na Litwie. Wywiad z Panią Agnieszką Michalską, wykładowcą na Wydziale Nauk o Zdrowiu, która wzięła udział w wymianie kadry akademickiej STA w ramach programu Erasmus + na naszej uczelni przeprowadziła Anna Jońska – koordynator Programu Erasmus + Collegium Mazovia.

Wywiad z wykładowcą Wydziału Nauk o Zdrowiu, Panią Agnieszką Michalską, która w ramach programu Erasmus+ – działania wymiany kadry akademickiej – wyjechała do uczelni partnerskiej na Litwie.

  1. Dlaczego zainteresowała się Pani wyjazdem w ramach Programu Erasmus +?

Wyjazdy w ramach Programu Erasmus + otwierają drogę do nawiązania współpracy naukowej i dydaktycznej z zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz uczelniami wyższymi. Umożliwiają poznanie funkcjonowania tych jednostek oraz prowadzonych kierunków studiów. Dają także możliwość dydaktykom prowadzenia wykładów w języku angielskim i nawiązywanie współpracy naukowo-badawczej.

  1. Gdzie Pani wyjechała i jakie były cele związane z wyjazdem?

Mój wyjazd szkoleniowy w ramach Programu Erasmus + odbył się do litewskiego uniwersytetu – Klaipeda State University Of Applied Sciences w formie Teaching Staff Mobility. Głównym celem wyjazdu było wygłoszenie serii wykładów na temat wpływu wysiłku fizycznego na poziom wydolności fizycznej aerobowej osób starszych. Wykład był skierowany do studentów pierwszego i drugiego roku fizjoterapii, pielęgniarstwa i kosmetologii.

  1. Jak wykorzysta Pani wiedzę zdobytą podczas wyjazdu? Czy przywiozła Pani ze sobą jakieś inspiracje?

Zdobyta wiedza i doświadczenie oraz możliwość wykorzystania umiejętności językowych podczas wyjazdu zmotywowały mnie do przygotowania w ramach zajęć dydaktycznych kolejnych wykładów w języku angielskim.

  1. Czy było coś co Panią zaskoczyło podczas pobytu na Erasmusie?

Podczas pobytu na uniwersytecie w Kłajpedzie miałam możliwość obejrzenia specjalistycznych pracowni fizjoterapeutycznych i pielęgniarskich o wysokim standardzie podobnym jakie posiada nasza uczelnia. Najbardziej zaskoczyła mnie obsługa i opieka tych pracowni, która należy do wykładowców prowadzących specjalistyczne zajęcia. Wejście do tych pracowni jest możliwe poprzez elektroniczne logowanie się nauczyciela prowadzącego zajęcia w określonym czasie.

  1. Co sądzi Pani na temat wymiany międzynarodowej?

Wymiana międzynarodowa daje możliwość obycia się z językiem obcym głównie językiem angielskim oraz zdobycia naukowych i dydaktycznych doświadczeń z różnych dziedzin na różnych kierunkach studiów. Dzięki wyjazdowi miałam możliwość poznania zasad i zwyczajów funkcjonowania uczelni oraz programów dydaktycznych z fizjologii na kierunku fizjoterapia i pielęgniarstwo.

  1. Czy poleciłaby Pani wyjazd w ramach Programu Erasmus+ innym pracownikom i studentom Collegium Mazovia?

Zdecydowanie polecam zagraniczny wyjazd w ramach Programu Erasmus + wszystkim zainteresowanym studentom i nauczycielom akademickim oraz administracyjnym pracownikom uczelni, w tym koordynatorom w celu nawiązania partnerskiej współpracy na płaszczyźnie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

  1. Czy wyjechałaby Pani po raz kolejny, gdyby była taka możliwość?

Oczywiście chętnie skorzystam ponownie z takiego wyjazdu. Moje wygłoszone wykłady dla studentów wzbudziły duże zainteresowanie i sprawiły, iż władze uczelni zaprosiły mnie na kontynuację zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus +.

  1. Czy wyjazd do uczelni partnerskiej sprostał Pani oczekiwaniom?

Muszę przyznać, że był to bardzo udany i owocny wyjazd, który umożliwił mi nawiązanie znajomości wśród pracowników uczelni, w tym wykładowców prowadzących zajęcia na kierunku fizjoterapia i pielęgniarstwo. Dzięki wyjazdowi poznałam zwyczaje i kulturę akademickiej społeczności litewskiej. Miałam też okazję zwiedzić uniwersyteckie miasto Kłajpedę oraz jej okolicę.

  1. Jakie są Pani rady dla osób wyjeżdżających i rozważających wyjazd w ramach Programu Erasmus+?

Osoby planujące wyjazd z Programu Erasmus + powinny podejść optymistycznie do nawiązania współpracy z uczelnią. Zagraniczny wyjazd do partnerskiej uczelni umożliwi zdobycie wiedzy i doświadczeń w wielu dziedzinach nauki oraz nawiązanie kontaktów na płaszczyźnie naukowo – badawczej i dydaktycznej, a także pozwoli ulepszyć umiejętności językowe.

Galeria: