Gojenie ran – test wiedzy dla pielęgniarek

14 kwietnia 2021
2021_04_14_starter_wzorzec_artykul_gojenie_ran
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zapraszamy do zapoznania się z testem wiedzy dla pielęgniarek przygotowanym przez Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr n. med. Ewę Czeczelewską.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. med. Ewa Czeczelewska jest autorem testu przygotowującego do egzaminu państwowego z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego. Został on opublikowany na portalu nursing.org.pl

Test GOJENIE RAN jest szybkim narzędziem do indywidualnej samooceny w wielu aspektach teoretycznych i praktycznych leczenia ran. Stanowi przydatną pomoc dydaktyczną dla pielęgniarek przygotowujących się do egzaminu państwowego, m.in. w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, czy osób chcących sprawdzić swoją wiedzę.

Po wypełnieniu testu i sprawdzeniu wyniku można zobaczyć, w których obszarach warto uzupełnić swoją wiedzę i zrealizować zamierzony cel – zdanie egzaminu na 5!

Test zawiera wcześniej niepublikowane pytania i obejmuje rekomendację materiałów edukacyjnych.

Zapraszamy w imieniu Dziekan WNoZ do sprawdzenia swojej wiedzy!

Powodzenia.