Gratulacje dla specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

30 września 2016
2016_09_30_starter_chirurgiczny2
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 27 września 2016 r. w Warszawie, odbył się egzamin Państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Do egzaminu przystąpiło 18 uczestników specjalizacji organizowanej przez Collegium Mazovia.

Wszyscy uzyskali pozytywne bardzo wysokie wyniki. Serdecznie gratulujemy pielęgniarkom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej i w życiu prywatnym. Jednocześnie dziękujemy wszystkim wykładowcom i opiekunom zajęć praktycznych za przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników specjalizacji organizowanej przez naszą Uczelnię.

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Ewa Czeczelewska
prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
mgr Elżbieta Tchórzewska
kierownik Specjalizacji

Zobacz także:
Informacje dla zdających Egzamin Państwowy

Wyniki Egzaminu Państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego