Gratulacje dla specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

23 marca 2016
2016_03_22_stater_pilegniarki
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 21 marca 2016 r. w Warszawie, odbył się egzamin Państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Do egzaminu przystąpiło 36 uczestników specjalizacji organizowanej przez Collegium Mazovia.

Wszyscy uzyskali pozytywne bardzo wysokie wyniki. Serdecznie gratulujemy pielęgniarkom i pielęgniarzowi uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej i w życiu prywatnym. Jednocześnie dziękujemy wszystkim wykładowcom i opiekunom zajęć praktycznych za przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników specjalizacji organizowanej przez naszą Uczelnię.
Z wyrazami szacunku
dr n. med. Ewa Czeczelewska
prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Jolanta Golach
kierownik Specjalizacji

Zapraszamy absolwentki studiów licencjackich i magisterskich do zapoznania się z zasadami organizacji szkoleń  specjalizacyjnych w Collegium Mazovia.

Zobacz także:
Informacje dla zdających Egzamin Państwowy

Wyniki Egzaminu Państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego