Honorowa akcja krwiodawstwa z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada 2021
2021_11_09_nasza_krew_starter
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zakład Karny w Siedlcach zachęca społeczność miasta Siedlce i regionu siedleckiego do włączenia się w ogólnopolską akcję „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” . 

Służba Więzienna uczestniczy w ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa, która zorganizowana jest przez Straż Graniczną. Funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych po raz kolejny chcą tak uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

   Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 20 października 2021 roku i potrwa do 20 grudnia 2021 roku. Wydarzeniu patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu – Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

   Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była dziewięciokrotnie. W latach 2012-2020 około 30 000 krwiodawców służb mundurowych oddało 13 450 litrów krwi i jej składników.

   Celem akcji jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. W akcji chodzi również o zaakcentowanie i wzmocnienie tradycji, która wskazuje, że mundur kojarzony jest z gotowością pomocy drugiemu człowiekowi, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny. Ponadto udział w projekcie stanowi formę uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki takim działaniom możliwe jest ukazanie wzorowych postaw, godnych naśladowania przy jednoczesnym niesieniu pomocy innym.

  Ze względu na panującą pandemię pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi jest właśnie teraz tak ważna i potrzebna. Podkreślić należy, że dawcy krwi mogą czuć się bezpiecznie, gdyż wprowadzone zostały dodatkowe procedury zapewniające bezpieczną donację.

  Zachęcamy społeczność miasta Siedlce i regionu siedleckiego do włączenia się w akcję „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Krew dla ratowania życia ludzkiego w ramach niniejszej akcji oddawać można do dnia 20 grudnia 2021r. w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Formińskiego 14 w Siedlcach (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00).

Uczcijmy wspólnie Narodowe Święto Niepodległości! 

Nasza Krew - Nasza Ojczyzna