I Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

6 grudnia 2017
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach oraz Fundacja Banku Zachodniego WBK SA im. Stefana Bryły z siedzibą w Warszawie organizuje Konkurs adresowany do szkół ponadpodstawowych (dawniej ponadgimnazjalnych), z terenu województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego – pod nazwą „I Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”.

Konkurs ten, ze zmienioną nazwą i w nieco zmienionej formule, jest kontynuacją Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, którego trzynaście edycji odbyło się w minionych latach. W dotychczasowych edycjach udział wzięło kilka tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu trzech województw.

Tematyka konkursu nie uległa zasadniczym zmianom i koncentruje się na zagadnieniach stanowiących program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości realizowanego w szkołach ponadpodstawowych (dawniej ponadgimnazjalnych).

Zmodyfikowane zostały cele Konkursu oraz sam jego przebieg. Obecnie obok dotychczasowych celów, jakim były popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz upowszechnianie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, doszły dodatkowe, polegające na promowaniu postaw przedsiębiorczych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy w małych zespołach oraz upowszechnianie innowacyjnych inicjatyw społecznych, wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu trzech województw. Opiekę merytoryczną nad Konkursem, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzi  Delegatura w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Uczniowie będą mogli współzawodniczyć z rówieśnikami z innych szkół ponadpodstawowych naszego regionu, rozwiązując m.in. zadania quizowe w początkowych etapach Konkursu oraz pracując w małych zespołach nad planami przedsięwzięć, z których najlepsze zostaną zaprezentowane w etapie finałowym.

Zostało przygotowanych kilka nowości w obecnej formule Konkursu, m.in. możliwość startowania w dwóch kategoriach:

- przedsięwzięcie biznesowe

- przedsięwzięcie społeczne

Nowością jest także zaproszenie zespołów i opiekunów reprezentujących daną szkołę na warsztaty zorganizowane w siedzibie Collegium Mazovia a prowadzone przez praktyków życia gospodarczego.

Dzięki przychylności naszego partnera strategicznego – Fundacji Banku Zachodniego WBK SA, obok nagród ufundowanych przez Kanclerza Uczelni, laureaci otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przewidziane także zostały nagroda rzeczowa dla opiekuna najlepszego zespołu oraz nagroda rzeczowa dla szkoły, którą reprezentować będzie najlepszy zespół.

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmujemy do 20 grudnia 2017 roku.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 – harmonogram Konkursu

Załącznik nr 2 – oświadczenie opiekuna

Załącznik nr 3 – formularz zgłoszeniowy zespołu projektowego

Załącznik nr 4 – karta oceny formalnej

Załącznik nr 5 – karta oceny merytorycznej

Szczegółowych informacji udzielają:

  • dr Tomasz Nawrocki: tel. 512 284 293
  • Wioletta Dorosz:  tel. 25 633 30 32 wew. 86