II Forum Młodych. Wyłoniliśmy zwycięzców!

11 czerwca 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

10 czerwca 2019 roku, w siedzibie naszej Uczelni, miał miejsce finał konkursu „II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”.

28 finalistów z 8 szkół wyłonionych, w wyniku zmagań konkursowych, z grona blisko 700 uczniów z 22 szkół ponadpodstawowych naszego regionu, przystąpiło do rywalizacji w dwóch kategoriach Przedsięwzięcia Biznesowego oraz Przedsięwzięcia Społecznego.

Komisja w składzie: Tomasz Nawrocki – przewodniczący, Collegium Mazovia; Marzena Atkielska – członek, Prezes Fundacji Santander Bank S.A. im. I. J. Paderewskiego w Warszawie; Joanna Załęgowska – członek, Dyrektor Regionu Santander Bank S.A.; Piotr Czak – członek, Prezes Zarządu PGE Ventures Sp. z o.o. w Warszawie; Mariusz Szabłowski – członek, Kanclerz Collegium Mazovia, Agnieszka Jankowska– członek, Kuratorium Oświaty, Delegatura w Siedlcach; oceniała prezentowane przez zespoły projekty, biorąc pod uwagę: innowacyjność pomysłu, pracę zespołową przy realizacji przedsięwzięcia, realność założeń projektu oraz komunikatywność i sposób prezentacji.

W kategorii Przedsięwzięcie Biznesowe pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, w składzie:

1. Robert Boguszewski;

2. Konrad Kosyl.

– za projekt przedsięwzięcia pod nazwą: Eco Fit sp. z o.o.

W kategorii Przedsięwzięcie Społeczne pierwsze miejsce zajęła drużyna z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana St. Żółkiewskiego w Siedlcach w składzie:

1. Kornelia Jasińska;

2. Urszula Lewczuk;

3. Agnieszka Mazurek.

– za projekt przedsięwzięcia pod nazwą: Pszczela Kraina.

Kolejność miejsc I-III w poszczególnych kategoriach prezentujemy w załączeniu.

Wszystkim laureatom i finalistom gratulujemy!

Tytuł Najlepszej Szkoły Konkursu w dwóch kategoriach zdobyły szkoły:

  1. W kategorii Przedsięwzięcie Biznesowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
  2. W kategorii Przedsięwzięcie Społeczne IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana St. Żółkiewskiego w Siedlcach.

Tytuł Najlepszego Opiekuna uzyskały:

– w kategorii Przedsięwzięcie Biznesowe – Pani Grażyna Lech z Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach;

– w kategorii Przedsięwzięcie Społeczne – Pani Renata Zacharczuk z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana St. Żółkiewskiego w Siedlcach.

Kanclerz Collegium Mazovia – mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski ufundował i wręczył wspólnie z Panią Rektor Collegium Mazovia – dr Bożeną Piechowicz laureatom Konkursu stypendia w wysokości od 250 zł do 1000 zł na semestr przez cały okres studiowania na dowolnie wybranym kierunku studiów w Collegium Mazovia.

Laureaci otrzymali też cenne nagrody rzeczowe: telefony, zegarki typu smartwatch, przenośne głośniki bluetooth. Najlepsi Opiekunowie otrzymali tablety. Natomiast Najlepsze Szkoły otrzymały drukarki. Nagrody rzeczowe ufundował partner główny konkursu – Santander Bank S.A. im. I. J. Paderewskiego w Warszawie a przekazała zwycięzcom Pani Marzena Atkielska – Prezes Fundacji.

Laureaci otrzymali również nagrody rzeczowe w postaci tabletów za najbardziej innowacyjne projekty ufundowane przez partnera wspierającego – PGE Ventures Sp. z o.o. w Warszawie. Zwycięzcy:

W kategorii Przedsięwzięcie Biznesowe drużyna z Zespołu Szkół Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej, w składzie:

1. Paulina Zdunek;

2. Weronika Rafalik;

3. Karol Wachowicz.

– za projekt przedsięwzięcia pod nazwą: Sun Drive. 

W kategorii Przedsięwzięcie Społeczne drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych Nr i im. J. Psarskiego w Ostrołęce, w składzie:

1. Patryk Kłosiński;

2. Łukasz Rolka;

3. Piotr Wieczorek.

– za projekt przedsięwzięcia pod nazwą: Montaż stacji ładowania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na przystankach komunikacji miejskiej w Ostrołęce. 

Nagrody wręczył Pan Piotr Czak – Prezes Zarządu.

Wszystkim uczestnikom „II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia oraz ich opiekunom dziękujemy za udział i zapraszamy do ekonomicznych potyczek w przyszłym roku.

Galeria: