Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

12 października 2015
Inauguracja roku
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W sobotę 10 października w Sali Widowiskowej „Podlasie” odbyła się XVII inauguracja roku akademickiego. Przy komplecie znamienitych gości dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia przyjęła nowych studentów  w poczet społeczności akademickiej.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m. in.: Jego Ekscelencja ks. bp Kazimierz Gurda Biskup Diecezji Siedleckiej, Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski, Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Wiceprezydent Miasta Siedlce Anna Sochacka, Starosta Siedlecki Dariusz Stopa, władze zaprzyjaźnionych uczelni wyższych oraz przedstawiciele lokalnego samorządu i biznesu.
W inauguracyjnym przemówieniu dr Bożena Piechowicz dokonała podsumowania działania uczelni w ubiegłym roku akademickim oraz nakreśliła najistotniejsze plany na przyszłość. Szczególną uwagę poświęciła realizowanym w ubiegłym roku akademickim projektom dofinansowanym ze środków UE, ich wpływowi na podniesienie jakości kształcenia oraz innowacyjność programów kształcenia. Przemówienie zostało zakończone podziękowaniami skierowanymi do władz państwowych i lokalnych, środowiska biznesu oraz instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych. Rektor podziękowała też całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w działania służące rozwojowi Uczelni.

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Ceremonia została przeprowadzona zgodnie z wieloletnią tradycją. Rozpoczęło ją uroczyste ślubowanie, później nastąpiło wręczenie aktów immatrykulacyjnych, a na koniec studenci symbolicznym dotknięciem rektorskiego berła zostali przyjęci w poczet akademickiej braci.

Wiele ciepłych słów do świeżo upieczonych studentów skierowała przedstawicielka Parlamentu Studenckiego Alicja Chróściel.

Tradycją uroczystości inauguracyjnej są odznaczenia i nagrody wręczane nauczycielom akademickim i pracownikom administracji Collegium Mazovia. Na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:
Medalem złotym za długoletnią służbę:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Binderman
 • Prof. dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prof. dr hab. Janusz Waldemar Ostaszewski
 • Dr Andrzej Pietrych

Medalem srebrnym za długoletnią służbę:

 • Dr Krzysztof Adolf Szlichciński
 • Mgr  Agnieszka Beata Długosz
 • Barbara Malinowska

Medalem brązowym za długoletnią służbę:

 • Dr hab. Vasile Glavan
 • Mgr Monika Karwowska
 • Mgr Renata Urszula Ziółkowska
 • Mgr Mariusz Zamyłko

Nagrody Rektora otrzymali:

 • Dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk – za szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną i organizacyjną na Wydziale Nauk Stosowanych;
 • Dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz – za szczególny wkład pracy w rozwój Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 • Dr n. med. Ewa Czeczelewska – za szczególne zaangażowanie w rozwój kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
 • Mgr Anna Purzycka – za szczególne zaangażowanie w rozwój Studium Języków Obcych;
 • Dr Andrzej Pietrych – za szczególne zaangażowanie w rozwój i badanie jakości kształcenia w Collegium Mazovia;
 • Dr Władysław Grześkiewicz – za aktywność publikacyjną oraz wkład pracy w rozwój Wydziału Nauk Stosowanych.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały także pracownikom administracyjnym uczelni. Wręczył je mgr. inż. arch. Mariusz Szabłowski Kanclerz Collegium Mazovia. Nagrody otrzymali:

 • Zofia Zaniewicz – za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku studiów finanse i rachunkowość;
 • Teresa Ciok – za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku studiów ekonomia;
 • Edyta Rytel – za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku studiów pielęgniarstwo;
 • Monika Karwowska – za otwartość w podejmowaniu nowych wyzwań oraz rzetelną, lojalną pracę na rzecz uczelni;
 • Sebastian Klocek – za szczególne zaangażowanie w promocję Collegium Mazovia oraz rozwój marketingu internetowego uczelni;
 • Krystyna Łuka – za sumienność w wykonywaniu obowiązków oraz podejmowanie własnych inicjatyw służących dobru uczelni.

Wykład inauguracyjny pt. „Społeczne uwarunkowania zmian w gospodarce” wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wydarzenie zakończyło radosne Gaudeamus Igitur wykonane przez artystów z Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz odsłona nowego logotypu uczelni.

Nadesłane i wręczone życzenia i gratulacje:

Julia Pitera, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Zbigniew Kuźmiuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Waldemar Kraska, Senator RP

Czesław Mroczek, Poseł na Sejm RP, Wiceminister Obrony Narodowej

prof. Lena Kolarska – Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

prof. zw. dr hab. Józef Bergier, Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. Leonard Etel, Rektor Uniwersytetu w Białbymstoku

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, Rektor Uniwersytetu Przyrodzniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Leszek Iwaniuk, Starosta Sokołowski

Marta Sosnowska, Wicestarosta Sokołowski

prof. dr hab. med. Bibiana Mossakowska

Fotoreportaż z uroczystości Sylwia Garucka Tarkowska, fotografik: