Inspirująco, konkretnie, praktycznie

20 maja 2017
DSC_0827
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

12 maja br grupa studentów kierunku budownictwo wzięła udział w zajęciach studyjnych przewidzianych w programie studiów.

Spotkanie rozpoczęło się na odcinku budowy drogi ekspresowej S8 w Markach, gdzie studenci pod opieką dr. inż. Andrzeja Raczkowskiego – dziekana Wydziału Nauk Stosowanych oraz mgr inż. Elżbiety Próchenko zapoznali się z prowadzonymi robotami drogowymi podczas budowy dwujezdniowej drogi klasy S. Gospodarzem pierwszego etapu zajęć była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Głównym punktem programu zajęć była obserwacja budowy i przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny, zapoznanie się z metodą budowy obiektów inżynierskich takich jak wiadukty, mosty, estakady, oraz przejść dla zwierząt. Miejsca budowy zrobiły ogromne wrażenie na studentach budownictwa, gdyż jest to jedna z największych inwestycji na Mazowszu.

Obwodnica Marek, czyli odcinek S8 od węzła Marki do węzła Radzymin Południe docelowo będzie mieć długości ok. 15,4 km. Koszt jej budowy to ok. 737,5 mln zł. Inwestycja została podzielona na dwa odcinki. Umowę na zaprojektowanie i budowę zadania I o długości 8,1 km od węzła Marki do węzła Kobyłka podpisało konsorcjum z Salini Polska jako liderem, jej wartość to ok. 331,6 mln zł. Zadanie II obejmuje budowę odcinka o długości 7,2 km od węzła Kobyłka do w. Radzymin Południe. Realizuje je konsorcjum z firmą Astaldi S.P.A na czele za ok. 405,9 mln zł.

Galeria:

Kolejnym punktem zajęć studyjnych była wizyta w Instytucie Maszyn Przepływowych Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk.

Podczas zwiedzania studenci zapoznali się z Infrastrukturą naukowo-badawczą Centrum Badawczego PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne”, która składa się z pięciu tematycznie spójnych laboratoriów badawczych:

  • Laboratorium Technik Słonecznych,
  • Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych,
  • Laboratorium Energetyki Wiatrowej,
  • Laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa Energetyki,
  • Zintegrowane Laboratorium plus energetyczne.

Centrum jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej. Stanowi zaplecze laboratoryjne pozwalające na realizację własnych projektów badawczych IMP PAN oraz projektów realizowanych wspólnie z innymi placówkami naukowymi PAN, wyższymi uczelniami jak również jednostkami badawczo-rozwojowymi blisko związanymi tematycznie i posiadającymi bogate doświadczenie w zakresie konwersji energii ze źródeł odnawialnych. Do głównych zadań Centrum należy prowadzenie m.in. prac badawczych dotyczących: strategii rozwoju nowych źródeł energii, odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, biopaliw, ekologicznych skutków konwersji energii, a także wdrażanie nowych technologii z obszaru nowych i odnawialnych źródeł energii oraz magazynowania energii.

Studenci stwierdzili jednomyślnie, że forma zajęć jakim są wyjazdy studyjne to doskonała okazja do zdobycia wiedzy praktycznej, oswojenie się z organizacją oraz  zapoznanie z warunkami panującymi u potencjalnego pracodawcy.

Galeria: