Inspirująco, konkretnie, praktycznie

11 maja 2023
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

25 kwietnia br grupa studentów kierunku budownictwo wzięła udział w zajęciach studyjnych przewidzianych w programie studiów.

Spotkanie rozpoczęło się na odcinku budowy Autostrady A2 Gręzów – Siedlce Zachód (Swoboda), gdzie studenci pod opieką mgr inż. Elżbiety Próchenko zapoznali się z prowadzonymi robotami drogowymi podczas budowy dwujezdniowej drogi klasy A. Gospodarzem pierwszego etapu zajęć był główny wykonawca robót firma Polaqua Sp. z o.o. pod przewodnictwem Kierownika budowy Pana Roberta Kiszelewskiego.

Głównym punktem programu zajęć była obserwacja budowy i przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny, zapoznanie się z metodą budowy obiektów inżynierskich takich jak wiadukty, mosty, estakady, oraz przejść dla zwierząt. Miejsca budowy zrobiły ogromne wrażenie na studentach budownictwa – warto zaznaczyć, że jest to jedna z większych inwestycji na Mazowszu.

Budowa Autostrady A2 Gręzów – Siedlce Zachód (Swoboda)
Wybudowane zostanie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną dwa węzły: Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda). Wykonane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne). Wykonawcą inwestycji jest firma POLAQUA. Umowa o wartości ok. 559,2 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia.

Galeria: