Kadry i płace w praktyce z obsługą programów kadrowych i Płatnik oraz elementami HR

21 września 2020
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe Kadry i płace w praktyce z obsługą programów kadrowych i Płatnik oraz elementami HR

W trakcie trwania studiów poznasz zasady rozliczeń i prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz programu Płatnik. Studia przygotowują do pracy w dziale kadr i płac, biurze rachunkowym, czy prowadzenia rozliczeń pracowniczych we własnej działalności gospodarczej.

Studia Podyplomowe adresujemy do:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rachunkowością i podatkami
 • osoby, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • studenci ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich

Studia trwają 2 semestry (184 godz. dydaktycznych), a zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę (co dwa tygodnie).

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Z nami zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa pracy, zagadnień kadrowych oraz zasad naliczania płac przy użyciu programu kadrowo płacowego. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej w jednostce, będzie umiał naliczyć płace z różnymi składnikami oraz przesłać do ZUS zgłoszenia, deklaracje i inne dokumenty za pomocą programu Płatnik. Zapoznany zostanie również z podstawami zarządzania zasobami ludzkimi, zasadami RODO, czy samozatrudnienia.

Prowadzący zajęcia to wykładowcy Collegium Mazovia, a przede wszystkim praktycy kierujący działami finansowo księgowymi oraz kadr i płac, właściciele biur rachunkowych i doradcy podatkowi.

Program studiów (wykaz przedmiotów):

 • Źródła prawa pracy – regulacje zewnętrzne i wewnętrzne, BHP
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Cywilnoprawne formy zatrudnienia oraz samozatrudnienie
 • Czas pracy, urlopy, zasiłki i inne przerwy w świadczeniu pracy
 • Dokumentacja kadrowo płacowa
 • Podstawy HR
 • System ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasady opodatkowania płac
 • RODO w dziale kadrowym
 • Kadry i płace w systemie informatycznym
 • Program Płatnik
 • Egzamin dyplomowy

Metody i narzędzia dydaktyczne

 • wykłady z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych
 • ćwiczenia warsztatowe w Centrum Symulacji Biznesowej z wykorzystaniem programów kadrowo-płacowych oraz Płatnika
 • rozwiązywanie zadań i poleceń
 • analiza przypadków case study

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

 • zaliczenia i egzaminy w formie pisemnej
 • wydruki z programów komputerowych potwierdzanych zakres merytoryczny wykonywanych prac
 • egzamin końcowy polegający na zaksięgowaniu dokumentów, sporządzenie wydruków oraz zestawień

Bliższych informacji na temat studiów podyplomowych ich ceny oraz formy prowadzenia zajęć udziela:

 • dr Mariusz Sokołek – pod numerem telefonu: +48 603 458 090 oraz drogą elektroniczną: msokolek@mazovia.edu.pl
2020_06_04_slice_1_napis2020_06_04_slice_2_zolty2020_06_04_slice_3_zielony
2020_06_04_slice_4_turkus

 

Zobacz także: