Kandydaci

Zasady rekrutacji na studia I-go i II-go stopnia oraz jednolite studia magisterskie:

przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z dwóch różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.
rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024
rozpocznie się w maju 2023 roku.
138323179_851187882337283_2100006571098162215_n

Zanim rozpoczniesz rejestrację elektroniczną, polecamy przygotować dokumenty i dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów.

Wymagane dokumenty Studia I-go stopnia Studia II-go stopnia
Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️  ✔️
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️
Zaświadczenie lekarskie (na podstawie skierowania Uczelni)*  ✔️  ✔️
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów (druk własny uczelni)

Pełna treść regulaminu << zobacz tutaj>>

 ✔️  ✔️
Dowód osobisty (do wglądu)  ✔️  ✔️
Dwie jednakowe fotografie (35 x 45mm)  ✔️  ✔️
Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej  ✔️  ✔️

*Uwaga przyszli studenci PIELĘGNIARSTWA, POŁOŻNICTWA, FIZJOTERAPII, BUDOWNICTWA! Wymagane jest zaświadczenie lekarskie
Druk skierowania na badania – odbierzesz w momencie składania dokumentów.

Jak zacząć studia w Akademii Mazovia? Poprowadzimy Cię krok po kroku:

rekrutacja AM (2)

 

Poznaj nas…

MAZOVIA FILM PROMOCYJNY

Collegium Mazovia z nową nazwą!

2021_06_14_grafika_poznaj_nas_csm