Praktyki Filia w Otwocku

Praktyki zawodowe dla kierunku pielęgniarstwo

Zarządzenie nr 3/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Filii w Otwocku Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia.

Regulamin kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Medycznych Filii w Otwocku Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Zarządzenie nr 6/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Filii w Otwocku z dnia 1 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia na Wydziale Nauk Medycznych Filii w Otwocku Akademii Nauk Stosowanych Mazovia