Egzamin dyplomowy Filia w Otwocku

Wymogi jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa, ocenę pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Filii Collegium Mazovia w Otwocku określają:


Wzór oświadczenia o wyborze tematu pracy dyplomowej:

Składając pracę dyplomową student zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:


Pytania na egzamin dyplomowy:


Pytania na egzamin dyplomowy: