Master of Business Administration (MBA)

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa zaprasza na studia podyplomowe Master Of Business Administration.

Wiodącym zadaniem Collegium Mazovia jest kreowanie elit społecznych, zdolnych do kształcenia ustawicznego, przedsiębiorczych, mobilnych i przejawiających troskę o dobro i interesy kraju, upowszechniających w swoim środowisku wiedzę i postawy obywatelskie.

 Collegium Mazovia naucza studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych od ponad 20 lat i jest gwarancją wysokiej jakości kształcenia.

Studia  prowadzone są zarówno w Siedlcach jak w Filii Collegium Mazovia w Otwocku.

2021_07_09_starter_wmba_b_online

CELEM STUDIÓW MBA jest doskonalenie kwalifikacji kierowniczych średniej i wyższej kadry zarządzającej w polskich przedsiębiorstwach.

Studia mają również na celu dostarczenie teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej wiedzy z zakresu nauki o zarządzaniu, ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa gospodarczego i podatkowego zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym.

Studia pozwalają przekazać słuchaczom aktualną wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do prowadzenia biznesu w dynamicznie zmieniających się warunkach.


2021_02_10_grafika_nr_0

Menedżerskie Studia Podyplomowe MBA  skierowane są do absolwentów studiów wyższych aktywnych zawodowo, w szczególności kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, przedsiębiorców, członków organów spółek prawa handlowego.


Menedżerskie Studia Podyplomowe MBA  i związane z nimi efekty kształcenia są przyporządkowane do dziedziny nauk ekonomicznych, dyscypliny naukowej: nauki o zarządzaniu, finanse, ekonomia. Studia powiązane są również z dziedzinami obejmującymi nauki prawne i techniczne.


2021_07_14_grafika_nr_2

2021_07_14_napisy_MBA_atuty1

Rekrutacja na studia MBA już trwa!

Rekrutacja na Menedżerskie Studia Podyplomowe MBA prowadzona jest w oparciu o kompetencje, które kandydat nabył i które są potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz dokumentem potwierdzającym posiadane doświadczenie zawodowe.

Wstęp na studia w Collegium Mazovia, w ramach określonych limitów, jest wolny, co oznacza, że do studiowania w Uczelni dopuszczana jest osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych, po złożeniu wymaganych dokumentów:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia pełnej dokumentacji. Po złożeniu wymaganych dokumentów, dziekan wydaje decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe, kandydaci podpisują umowę o studia.

Zapoznaj się z Instrukcją finansową na rok akademicki 2021/2022

Poznaj jednego z naszych wykładowców!

2021_05_18_Monika_Orzelowska

 

MBA Master of business administration Education concept.

Program MBA:


2021_07_12_grafika_na_FB_MBA

Kontakt:

2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_ckp

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcachpokój A1-025

Dyrektor CKP mgr Monika Orzełowska

email: morzelowska@mazovia.edu.pl

tel.: 500 114 100

Referent CKP mgr Anna Radzikowska

mail:  aradzikowska@mazovia.edu.pl

tel.: 25 6333032 wew. 43

Dziekanat CKP pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

oraz soboty i niedziele zjazdowe w godzinach 9.00-16.00.

A TAKŻE:

Collegium Mazovia Filia w Otwocku

ul. Armii Krajowej 13, 05-400 Otwock

tel./fax: 22 719 52 15

Ewa Paździerska e-mail: epazdzierska@mazovia.edu.pl,

Bożena Stawieraj e-mail: bstawieraj@mazovia.edu.pl

www.mazovia.edu.pl

2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz