Zarządzanie filia w Otwocku

2021_01_13_zarzadzanie_Otwock

 

Studia niestacjonarne zajęcia sobota – niedziela
Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów)
Czesne płatne za semestr I rok 2500 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 5 ratach 520 zł

2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz
Cel kształcenia:

 • wykształcenie menedżerów umiejących podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek oraz organizować i prowadzić firmy na zlecenie osób trzecich

Studia koncentrują się na:

 • zdobyciu praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w wielu sferach życia gospodarczego
 • zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa
 • wykształceniu umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami

Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Dlaczego warto studiować zarządzanie?

 • Zarządzanie to sztuka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.
 • Zarządzanie to kontrolowanie, koordynowanie, administrowanie, planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie, kontrolowanie, a tym samym daje odpowiedzi na wiele pytań dotyczących funkcjonowania współczesnego człowieka, nie tylko w gospodarce.
 • Osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, zawsze znajdują się na szczycie drabiny społecznej uzyskując wysoki status społeczny i materialny.
 • Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi, jednak każdy podmiot w swym działaniu wykorzystuje zasoby. Do najważniejszych należą zasoby ludzkie (siła robocza i jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (środki trwałe) i czas, stąd mówimy o zarządzaniu: zasobami ludzkimi, finansami, środowiskiem, jakością, ryzykiem, nieruchomościami, przedsiębiorstwem, etc.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku zarządzanie znajdą zatrudnienie jako:

 • specjaliści menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej
 • eksperci na rynku inwestycji i nieruchomości
 • menedżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych
 • specjaliści ds. finansów i rachunkowości w bankach, firmach ubezpieczeniowych
 • eksperci firmach świadczących usługi finansowe przy tworzeniu i opracowaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych