Zarządzanie filia w Otwocku

 

 

2021_03_23_cytat_zarzadzanie
2021_01_13_zarzadzanie_Otwock

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) zajęcia sobota – niedziela
Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów)
Czesne płatne za semestr I rok 1850 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 5 ratach 380 zł
2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Zarządzanie jest kierunkiem studiów, który umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w wielu sferach życia gospodarczego. Celem studiów jest wykształcenie menedżerów umiejących podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek oraz organizować i prowadzić firmy na zlecenie osób trzecich. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie?
Właściwe zarządzanie jest ważne nie tylko dla dyrektorów czy menedżerów, lecz dla każdego z nas, gdyż zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Zarządzanie to inaczej: kontrolowanie, koordynowanie, administrowanie, planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie, kontrolowanie, a tym samym daje odpowiedzi na wiele pytań dotyczących funkcjonowania współczesnego człowieka, nie tylko w gospodarce. Osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, zawsze znajdują się na szczycie drabiny społecznej, dzięki czemu uzyskują wysoki status społeczny i materialny. Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi, jednak każdy podmiot w swym działaniu wykorzystuje zasoby. Do najważniejszych należą zasoby ludzkie (siła robocza i jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (środki trwałe) i czas, stąd mówimy o zarządzaniu: zasobami ludzkimi, finansami, środowiskiem, jakością, ryzykiem, nieruchomościami, przedsiębiorstwem, etc.

Perspektywy zawodowe:

Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się w sposób profesjonalny zarządzaniem. Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie stwarza możliwości znalezienia zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się jednostkach krajowych i zagranicznych. Absolwenci zarządzania w zależności od specjalności znajdują zatrudnienie w szczególności jako: specjaliści menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej, eksperci na rynku inwestycji, nieruchomości, menedżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych, specjaliści ds. finansów, rachunkowości, w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz firmach świadczących usługi finansowe, jako eksperci przy tworzeniu i opracowaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Plan studiów na rok akademicki 2020/2021:

 

Kierunek: Zarządzanie Data aktualizacji
rozkładu zajęć:
semestr 1 19.01.2021
semestr 2
semestr 3 19.11.2020
semestr 5 19.11.2020