Praktyki Filia w Otwocku

Praktyki zawodowe dla kierunku pielęgniarstwo

Regulamin kształcenia praktycznego dla kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia


Praktyki zawodowe dla kierunku finanse i rachunkowość oraz kierunku zarządzanie

Regulamin organizacji praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie oraz finanse i rachunkowość