Jak zacząć studia w Akademii Mazovia?

rekrut jak zacząć
2020_09_18_kroki1

Rejestracja i utworzenie konta w e.Mazovia – elektronicznej platformie Akademii Mazovia.  Aby móc w pełni korzystać z dostępu do swojego konta należy zalogować się w e.Mazovia.

 

2020_09_18_kroki2

Rekrutacja rozpoczyna się 16 maja 2022 r. Lista kandydatów zostanie zamknięta 15 września 2022 r. – po zakończeniu rekrutacji wpis na listę studentów nastąpi 16 września 2022 r. Powiadomienie o przyjęciu w poczet studentów zobaczysz na swoim koncie w e.Mazovia oraz otrzymasz na podany podczas rejestracji adres e-mail. Razem z powiadomieniem otrzymasz również unikatowy numer albumu, a także wszelkie informacje niezbędne do rozpoczęcia nauki na wybranym kierunku studiów.  

 

2020_09_18_kroki3

W momencie wpisu na listę studentów otrzymasz indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać czesne oraz pozostałe opłaty wynikające z toku studiów.

Zgodnie z Instrukcja finansową na rok akademicki 2022/2023 termin płatności za pierwszy semestr przypada na 14 dni od daty wpisania na listę studentów.

 

2020_09_18_kroki4

Zajęcia rozpoczną się zgodnie z organizacją roku akademickiego i rozkładem zajęć. 

 

2020_09_18_krok5

Informujemy, że studenci Akademii Mazovia mogą otrzymać stypendium. Pomoc materialna w formie stypendium wymaga złożenia wniosku. Wniosek o stypendium socjalne, specjalne lub zapomogę, będzie do pobrania na stronie internetowej Uczelni lub w Dziekanacie.

 

2020_09_18_kroki6

Na Uczelni funkcjonuje Wirtualny Dziekanat, w którym każdy student może prześledzić historię studiów, oceny uzyskane w trakcie studiów, dokonane wpłaty i bieżące zobowiązania wobec Uczelni. Wirtualny Dziekanat jest dostępny na www.mazovia.edu.pl pod hasłem e-uczelnia. Każdy student otrzymuje indywidualne konto w ramach Uczelni. Konto to jest wykorzystywane do autoryzacji użytkownika Wirtualnego Dziekanatu.

 

Zarejestruj się online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

138323179_851187882337283_2100006571098162215_n