Jak zacząć studia w Collegium Mazovia?

2020_09_18_poradnik_jak_zaczac_final
2020_09_18_kroki1

Rejestracja i utworzenie konta w e.Mazovia – elektronicznej platformie Collegium Mazovia.  Aby móc w pełni korzystać z dostępu do swojego konta należy zalogować się w e.Mazovia.

 

2020_09_18_kroki2

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów rozpoczyna się 15 czerwca 2021 r. Lista kandydatów zostanie zamknięta 15 września 2021 r. – po zakończeniu rekrutacji a wpis na listę studentów nastąpi 16 września 2021 r. Powiadomienie o przyjęciu w poczet studentów zobaczysz na swoim koncie w e.Mazovia oraz otrzymasz na podany podczas rejestracji adres e-mail. Razem z powiadomieniem otrzymasz również unikatowy numerem albumu, a także wszelkie informacje niezbędne do rozpoczęcia nauki na wybranym kierunku studiów.

 

2020_09_18_kroki3

W momencie wpisu na listę studentów otrzymasz indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać czesne oraz pozostałe opłaty wynikające z toku studiów.

Zgodnie z Instrukcja finansową na rok akademicki 2021/2022 termin płatności za pierwszy semestr przypada na 14 dni od daty wpisania na listę studentów (tj. 16 września 2021 r.)   

 

2020_09_18_kroki4

Zajęcia rozpoczną się zgodnie z organizacją roku akademickiego i rozkładem zajęć. Szerzej o formach i zasadach prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022 przeczytasz w naszym artykule pt. Nowy rok akademicki w Collegium Mazovia

 

2020_09_18_krok5

Informujemy, że studenci Collegium Mazovia mogą otrzymać stypendium. Pomoc materialna w formie stypendium wymaga złożenia wniosku. Wniosek o stypendium socjalne, specjalne lub zapomogę, będzie do pobrania na stronie internetowej Uczelni lub w Dziekanacie od dnia 1 października 2021 r. Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 października 2021 r.

 

2020_09_18_kroki6

Na Uczelni funkcjonuje Wirtualny Dziekanat, w którym każdy student może prześledzić historię studiów, oceny uzyskane w trakcie studiów, dokonane wpłaty i bieżące zobowiązania wobec Uczelni. Wirtualny Dziekanat jest dostępny na www.mazovia.edu.pl pod hasłem e-uczelnia. Każdy student otrzymuje indywidualne konto w ramach Uczelni. Konto to jest wykorzystywane do autoryzacji użytkownika Wirtualnego Dziekanatu.

 

Zarejestruj się online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

138323179_851187882337283_2100006571098162215_n