Jak zostać słuchaczem?

Specjalizacje pielęgniarek i położnych

Osoby ubiegające się o przyjęcie na kursy specjalizacyjne składają następujące dokumenty:

Osoby przyjęte na specjalizację opłacają czesne.

Wysokość opłat określa:

Informacje i zapisy

Punkt Rekrutacyjny Collegium Mazovia znajduje się w budynku A przy ul. Sokołowskiej 161.
Informacje i zapisy:

od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 16.00

Uwaga! W sobotę i niedzielę rekrutacja odbywa się w Dziale Spraw Studenckich.

Szczegółowe informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 25 633 30 32, w. 53.

Studia podyplomowe

Podnoszenie bądź uzupełnianie kwalifikacji zawodowych to niezbędny element udanej kariery zawodowej. Wiedzę zdobywać należy przez całe życie, bo kto się nie rozwija, ten się cofa. Sposobem na pogłębienie lub sprofilowanie posiadanej wiedzy są studia podyplomowe. Ich odbiorcami mogą być absolwenci studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich lub innych równorzędnych).

Collegium Mazovia oferuje studia podyplomowe w zakresie:

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

Opłata rejestracyjna w wysokości 80 zł, jest opłatą jednorazową związaną z kosztami postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi.

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni:

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161
BZ WBK SA o/Siedlce
51 1500 1663 1216 6003 1712 0000

Podany numer konta służy wyłącznie do uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Słuchacze przyjęci na studia podyplomowe lub specjalizacje otrzymują indywidualny numer konta bankowego, na który mogą wpłacać czesne.