Jak zostać studentem?

Zasady rekrutacji na studia I-go i II-go stopnia:

przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
o przyjęciu decyduje kolejność złożenia pełnej dokumentacji,
rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 trwa od dnia 11 stycznia 2021 roku.

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa od 11 stycznia br. prowadzi rekrutację na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 na studia realizowane w Siedlcach, jak również w Filii Collegium Mazovia w Otwocku. Już 1 marca możesz zostać studentem studentem i realizować swoje marzenia.

Zarejestruj się online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

138323179_851187882337283_2100006571098162215_n

Ze względu na obecną sytuację wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego online jest konieczne do zapisania się na aplikowany kierunek studiów. Następnie rekomendujemy dostarczenie dokumentów pocztą/kurierem lub osobiście.

 

Wymagane dokumenty Studia I-go stopnia Studia II-go stopnia
Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️  ✔️
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️
Zaświadczenie lekarskie (na podstawie skierowania Uczelni)*  ✔️  ✔️
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów (druk własny uczelni)

Pełna treść regulaminu <<Pobierz tutaj>>

 ✔️  ✔️
Dowód osobisty (do wglądu)  ✔️  ✔️
Dwie jednakowe fotografie (35 x 45mm)  ✔️  ✔️
Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej  ✔️  ✔️

*Uwaga przyszli studenci PIELĘGNIARSTWA, POŁOŻNICTWA, FIZJOTERAPII, BUDOWNICTWA! Wymagane jest zaświadczenie lekarskie
Druk skierowania na badania – odbierzesz w momencie składania dokumentów.

Jak zacząć studia w Collegium Mazovia? Poprowadzimy Cię krok po kroku:

2020_09_18_poradnik_jak_zaczac_final

 

Poznaj nas…


Centrum Symulacji Medycznej w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej