Budownictwo

2023_06_08_budownixtwo

O kierunku:

Studia niestacjonarne (zaoczne) zajęcia sobota – niedziela
Studia inżynierskie trwają 4 lata (8 semestrów)
Czesne za semestr 2900 zł
Czesne za semestr płatne w 5 ratach 600 zł

2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego budowlanego rynku pracy są inżynierowie posiadający wiedzę praktyczną. Dowodzą tego liczne wypowiedzi właścicieli firm budowlanych i projektowych: „…teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką… szkoły powinny to uwzględnić opracowując programy kształcenia…”.

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia, jako jedna z nielicznych uczelni wyższych w Polsce, podjęła wyzwanie praktycznego kształcenia na kierunku budownictwo. Celem naszym jest wykształcenie inżynierów, którzy posiadać będą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ramach wybranej specjalizacji.

Jesteśmy przekonani, że absolwenci naszej uczelni realizując nowe programy kształcenia praktycznego staną się cennymi dla rynku pracy specjalistami, w pełni odpowiadającymi na potrzeby pracodawców i z uwagi na posiadane umiejętności wysoko wynagradzanymi.

W ramach kierunku budownictwo studia I stopnia realizowanego w systemie programu praktycznego Akademia Mazovia oferuje następujące specjalności: