Budownictwo

2023_02_28_budownixtwo_ciemniejsze

O kierunku:

Studia niestacjonarne (zaoczne) zajęcia sobota – niedziela
Studia inżynierskie trwają 4 lata (8 semestrów)
Czesne za semestr 3500 zł
Czesne za semestr płatne w 6 ratach 595 zł
2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego budowlanego rynku pracy są inżynierowie posiadający wiedzę praktyczną. Dowodzą tego liczne wypowiedzi właścicieli firm budowlanych i projektowych: „…teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką… szkoły powinny to uwzględnić opracowując programy kształcenia…”.

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia, jako jedna z nielicznych uczelni wyższych w Polsce, podjęła wyzwanie praktycznego kształcenia na kierunku budownictwo. Celem naszym jest wykształcenie inżynierów, którzy posiadać będą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ramach wybranej specjalizacji.

Jesteśmy przekonani, że absolwenci naszej uczelni realizując nowe programy kształcenia praktycznego staną się cennymi dla rynku pracy specjalistami, w pełni odpowiadającymi na potrzeby pracodawców i z uwagi na posiadane umiejętności wysoko wynagradzanymi.

W ramach kierunku budownictwo studia I stopnia realizowanego w systemie programu praktycznego Akademia Mazovia oferuje następujące specjalności:

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach I stopnia na kierunku Budownictwo